Pregled celotnega programa izobraževanja

 

Program študija skupinskega zdravljenja zajema temeljno znanje, ki ga potrebuje zdravilec za aktivno sodelovanje pri procesu ezoteričnega zdravljenja. Osrednji poudarki programa so znanje, izkustvo in služenje.

Program študija in izvrševanja zdravilske prakse je razdeljen na tri sklope:

  • Lekcije – temeljno znanje za zdravilce
  • Vaje – usposabljanje za ezoterično skupinsko zdravljenje
  • Praksa – navodila za zdravljenje

 

Berem pajacLekcije

 

Znanje je temelj vsakega ezoteričnega dela. Vse sodelujoče zdravilce zato spodbujamo, da proučijo lekcije in se poskusijo seznaniti s principi, na katerih temelji skupinsko zdravljenje. Poglobljeno in razširjeno znanje je podano v knjigi Ezoterično zdravljenje.

Lekcija 1: Narava duše

Lekcija 2: Energijska telesa

Lekcija 3: Centri in žleze

Lekcija 4: Zakoni zdravljenja

Lekcija 5: Kaj je meditacija in zakaj jo izvajamo

Lekcija 6: Vloga ljubezni, uma in volje pri zdravljenju

Lekcija 7: Opozorila in zaščita

Lekcija 8: Načela skupinskega delovanja

Lekcija 9: Priprave za člane zdravilske skupine

 

Cakkre pajacVaje

 

Samo po sebi pa znanje nima smisla, če ga ne pretopimo v izkustvo. Temu so namenjene vaje, ki zdravilcu omogočajo razvoj sposobnosti koncentracije, delo z energijo, višji stik z dušo in skupinsko povezovanje. Vaje predstavljajo preizkušeno metodo, kako zdravilca pripeljati do izkustvenega stika z dušo in sposobnosti usmerjanja njenih energij. Nekateri boste stik zgolj ozavestili, drugi ga boste morali še vzpostaviti. Vsekakor pa bo redno izvajanje vaj, ki ne vzame veliko časa, koristilo tako začetnikom, kot tudi bolj izkušenim.      

Vaja 1: Vaje za koncentracijo

Vaja 2: Priprave na meditacijo

Vaja 3: Meditacije za povezovanje z dušo

Vaja 4: Meditacija za skupinsko povezovanje

 

Meditacija2Praksa               

 

V sklopu praksa boste spoznali, kako pridobljeno znanje iz lekcij in sposobnosti, razvite z vajami, uporabite v služenju za pomoč drugim. Tehnika sevalnega zdravljenja, ki jo bomo izvajali skupinsko in vodeno, je prirejena začetnikom in jo lahko z nekaj znanja in vaje brez težav izvaja vsak, ki si to želi.

Praksa 1: Navodila za paciente

Praksa 2: Študijski program

Praksa 3: Navodila za zdravilce

Praksa 4: Izvajanje sevalnega zdravljenja

 

 

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.