Razprava o kozmičnem ognju

 

Kaj je človekova duša, kakšna je njena funkcija, kakšno vlogo ima znotraj Zemljine in solarne evolucije, kakšna je narava njene zavesti in zakaj človeka, tudi nebesnega, imenujemo Sin Uma? Vse to so vprašanja, ki so še kako pomembna za vsakega naprednega študenta ezoterike in duhovnosti. Razprava o kozmičnem ognju nanje odgovarja z razgrnitvijo kompleksnosti in obenem preprostosti ustroja sveta. Tako v znanstvenem okultnem jeziku opiše človekovo razvojno pot od individualizacije oziroma spoja živalske s božansko dušo, preko razvoja posameznih nivojev zavesti, vse do človekove izpopolnitve, ko se zavest osebnosti zlije s tisto duše in na zemlji zasije nov Sin Sonca.

Tudi duša ima svoje energijsko telo, imenovano egoični lotos. Razprava o kozmičnem ognju okvirno opiše zgradbo tega telesa in njegove povezave s telesi osebnosti. Tako lahko preberemo o permanentnih atomih, ki služijo kot spominska središča za prenos informacije iz inkarnacije v inkarnacijo ter so del egoičnega lotosa. Obrazloži tudi zgradbo lotosa in njegov razvoj, ko človek skozi izkustva na fizični ravni vanj vgrajuje potrebne kvalitete.

Posebne pozornosti so deležni tudi zakoni sončnega sistema, ki vladajo različnim nivojem zavesti in tako ali drugače zadevajo vsa kraljestva narave. V ospredje postavi Zakon Privlačnosti, kot temeljni  Zakon našega, drugega, sončnega sistema.

V Razpravi o kozmičnem ognju boste odkrili odgovore na mnoga najzahtevnejša vprašanja znanosti, religije in filozofije, še mnogo več pa se vam jih bo ob njenem študiju porodilo.

 

Ezoterično zdravljenje odprta

1367 strani
Trda vezava
 
Prednaročilo

Odnos med materijo in duhom

Trije ognji

Narava zavesti

Um kot osrednja kozmična ustvarjalna sila

Ravni zavesti in njihovi prebivalci

Duša in zgradba egoičnega lotosa

Elementali in deve

Božanske hierarhije

 

A25 Jin jang

Odnos med materijo in duhom

Kozmični ogenj je osrednje in najobsežnejše delo celotne zbirke. Je nadaljevanje učenj, zaobjetih v Tajnih naukih Helene P. Blavatsky. Podaja razlago psihološkega ključa do Kozmičnega Stvarjenja. Razkriva temeljno dvojnost duha in materije ter vso kompleksnost njunega odnosa. Dotakne se samih začetkov časa in poskuša omejitvam besed navkljub odstreti tančico kozmične evolucije.

K7 energijska forme

Trije ognji

Svet nam predstavi svet skozi prizmo treh ognjev:

  1. Ogenj trenja, predstavlja ogenj materije in prebujanja življenja znotraj nje.
  2. Sončni ogenj, ponazarja ogenj zavesti in njene evolucije skozi različne oblike in ravni zavesti ter sila povezovanja.
  3. Električni ogenj, je ogenj duha, gonilna sila življenja in najvišji od ognjev, ki vodi v končno sintezo oziroma enost.

L9 ognjeni pol

Narava zavesti

Težko najdemo knjigo, ki se spopade z eno največjih skrivnosti, z naravo zavesti same. Knjiga nas popelje v skrivnosti živega vesolja, ki postaja samo-zavedno. Popelje nas na notranje ravni bivanja in razgrne vso barvitost medsebojno neločljivo povezanih življenj, ki razvijajo zavest. Poudarja povezanost makro in mikrokozmične evolucije. Znanstveno razgradi in opiše planetarne, solarne in kozmične sile, ki določajo, oblikujejo in usmerjajo zavest vsega na Zemlji.

C8 center glaveglava s centrom

Um kot osrednja kozmična ustvarjalna sila

V knjigi lahko bralec najde odgovore na vprašanja, kaj je vidik uma, zakaj je tako pomemben in kdo so Manasaputre oziroma tako imenovani Solarni angeli, ki so tesno povezani s človekovim višjim jazom? Podrobno razišče izvor kozmičnega, planetarnega in človeškega uma in njihovo medsebojno povezanost. Predstavi retrospektivo razvoja uma na Zemlji in v sončnem sistemu ter vizijo njegovega razvoja.

C6 akre z energijo

Ravni zavesti in njihovi prebivalci

Moderna znanost nam je ponudila vpogled v atomarni svet in astronomska opazovanja, ki nas popeljejo na popotovanje skozi prostor in čas. Knjiga pa pojasnjuje, da je fizična, čutom zaznavna raven samo najnižja od mnogih višjih ravni, vsaka s svojimi zakonitostmi, prebivalci, funkcijo pri razvoju zavesti in pogojujočim vplivom. Knjiga bralca seznani z naravo kozmične fizične ravni s 49 podravnmi, od katerih dobro poznamo samo najnižje tri in pričenjamo osvajati četrto.

C11 simbol ognja

Duša in zgradba egoičnega lotosa

Kaj je človekova duša, kakšna je njena funkcija, kakšno vlogo ima znotraj Zemljine in solarne evolucije, kakšna je narava njene zavesti in zakaj človeka, tudi nebesnega, imenujemo Sin Uma? Vse to so vprašanja, ki so še kako pomembna za vsakega naprednega študenta ezoterike in duhovnosti. Razprava o kozmičnem ognju nanje odgovarja z razgrnitvijo kompleksnosti in obenem preprostosti ustroja sveta. Tudi duša ima svoje energijsko telo, imenovano egoični lotos. Knjiga opiše zgradbo tega telesa in njegove povezave z energijskimi telesi osebnosti.

K3 barvni spekter arkov

Elementali in deve

Predstavi nam vzporedni evoluciji dev, na zahodu bolje poznanih pod imenom angeli ter žarkov, ki v vzajemnem sodelovanju ustvarjajo vse oblike in jih napolnjujejo s kvaliteto ter potencialom razvoja in rasti. Predvsem se osredotoči na mentalno raven, oziroma raven elementa ognja, ki za človeka in celotni sončni sistem predstavlja ključno območje razvoja zavesti. Pojasni razliko med devami in elementali ter obrazloži kvalitete, način delovanja in naravo teh tako imenovanih graditeljev.

L4 Vesolje galaksija

Božanske hierarhije in zakoni

Celotno stvarstvo je možno razdeliti na Hierarhije življenj. V razpravi tako najdemo opise dvanajstih ustvarjalnih Hierarhij izmed katerih je ena človeška in odnose med njimi. Knjiga obdela tudi več deset kozmičnih zakonov s posebnim poudarkom na Zakonu privlačnosti in njegovih podzakonih, kot naprimer Zakon napredovanja, Zakon magnetizma, Zakon sevanja in Zakon gravitacije. Tako lahko služi v navdih marsikateremu znanstveniku odprtega uma in prebujene intuicije.

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.