Iniciacija, pri človeku in v sončnem sistemu

 

Knjigo Iniciacija, pri človeku in v sončnem sistemu mnogi smatrajo za eno izmed klasik ezoterične literature. Uvodna knjiga opusa, ki je nastal v sodelovanju Djwhal Khula in Alice Bailey. Bralcu predstavlja javnosti še nikoli poprej razkrita dejstva o obstoju Hierarhije učiteljev, ki so že od samih začetkov časa vodili človeštvo na poti njegovega razvoja. Njihova metoda, s katero so zrelim posameznikom omogočili hitrejše napredovanje in širitev zavesti, je iniciacija. Knjiga opisuje ozadje enega najskrivnostnejših in najlepših obredov, ki se jih je kdajkoli izvajalo na Zemlji.

Iniciacije Ovitek Trda vezava Final2

201 stran
Trda vezava
 
Cena: 27€

Kaj je iniciacija?

Kdo jo lahko prejme in kaj se zahteva od kandidatov?

Kako poteka obred in kako ga doživlja inicirani?

Vloga Hierarhije pri razvoju sveta in človeške zavesti.

Mojstri in Njihova vloga pri razvoju človeške zavesti.

Oris razvoja človeka vse do Mojstra Modrosti in više.

Pravila za kandidate za iniciacijo.

 

Naročilo

Dusa

Kaj je iniciacija?

Iniciacije so obredi, ki se izvajajo že od davnih začetkov razvoja človeštva. Vedno so bile zavite v neprodušno tančico skrivnostnosti in nedostopnosti. Javnosti še nikoli doslej ni dobila vpogleda v sam proces obreda, ki se je vedno dogajal daleč stran od njenih oči. Knjiga iniciacijo predstavi kot nenadno razširitev zavesti iniciiranega, ki s tem dobi vpogled v globine svojega bitja in za trenutek uvidi veličastje Tistega, katerega del je. Različne iniciacije spodbudijo različne razširitve zavesti.

Vstajenje

Kdo jo prejme?

Knjiga predstavi različne stopnje iniciacij in oriše kašne zahteve mora za posamezno iniciacijo izpolnjevati iniciant, da lahko uspešno prestane obred. Knjiga pa ne govori zgolj o iniciacijah človeka, temveč nas popelje tudi do iniciacij, ki potekajo v sončnem sistemu in zadevajo druga bitja, kot so to deve ali angeli, Logos sončnega sistema in člani Hierarhije.

Piramide

Kako poteka sam obred?

V knjigi lahko najdemo natančen opis obreda posameznih iniciacij človeka. Dotakne se prisostvujočih pri posamezni iniciacija, ter razkrije, kdo vodi posamezno iniciacijo in obrazloži vlogo Vrhovnega Svečenika. Z opisom procesov, skozi katere gre iniciant tekom obreda, dobimo vpogled v namen iniciacije, v velike tokove zavesti, s katerimi iniciant stopi v stik in v njegov odnos z dušo ter kasneje z njegovim božanskim jedrom, monado.

G2 Buda obraz

Hierarhija in njeni člani

Eden osrednjih namenov knjige Iniciacija, pri človeku in v sončnem sistemu je predstavitev nadčloveškega kraljestva narave, kraljestva duš ali Hierarhije. Knjiga se dotakne pomembnejših članov zemljine Hierarhije in njihovih nalog. Tako lahko preberemo, kakšno vlogo na zemlji danes igra Buda, Kristus in druge pomembne zgodovinske osebnosti, ki so tako ali drugače še vedno z nami.

N10 zemlja z en mreo

Vloga in naloge Hierarhije

Kaj se je na Zemlji zgodilo pred 18 milijoni let, ko je prišlo do osnovanja Hierarhije? Kakšna je povezava med Hierarhijo in človeštvom? Kako je Hierarhija povezana z iniciacijami? Kdo so mojstri modrosti in kakšne so njihove naloge? Kakšen je odnos mojstrov do njihovih učencev in kdo so njihovi učenci? V knjigi lahko najdemo odgovore na ta in še mnoga druga vprašanja, ki osvetljujejo Hierarhijo in njeno delovanje.

C15 povezava z duo

Pravila za pripravo na iniciacijo

Kakšen človek je učenec? Kaj so njegovi cilji in naloge? Knjiga veliko pozornosti nameni človeku, ki se poda na tako imenovano pot preizkušenj in kasneje pot učenstva ter pot iniciacij. Njene besede so namenjene navdihu vseh tistih, ki v globinah svojega srca čutijo klic svoje duše, klic po služenju, klic po rasti iz osebnega v skupinsko, klic po uresničitvi. V zaključnih poglavjih na kratko predstavi Ezoterični katekizem, priročnik s pravili, ki so ljudem pomagala najti pot k svojemu mojstru, k duši in kasneje k Mojstru Modrosti.

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.