Ezoterična psihologija II

 

Knjiga Ezoterična psihologija II je bila zapisana pred drugo svetovno vojno, prva izdaja leta 1942. Je druga knjiga Razprave o sedmih žarkih, temeljnega dela Alice A. Bailey in Djwhal Khula, ki človeštvu predstavlja sedem ustvarjalnih energij oziroma žarkov v ozadju razvoja zavesti na Zemlji. Knjiga se osredotoča na človekove žarke in njihove psihološke kvalitete. Razkriva človekovo razvojno pot in vloge žarkov na njej.

Je neprecenljiv vir znanja in predstavlja nepogrešljiv vodnik na poti samospoznanja, osvobajanja in duhovnega razvoja.

 

Ezoterična psihologija 2

706 strani
Trda vezava
 
Cena: 67€

Kaj je duša in njen žarek?

Sedem zakonov duše

Pravila za vzpostavitev vodstva duše

Osebnost in njen razvoj

Tehnike integracije osebnosti

Osvetlitev problemov na duhovni poti

Pot razvoja človeštva

 

 Naročilo

Kaj je duša in njen žarekKaj je duša in njen žarek?

Osrednja tema Ezoterične psihologije II je predstavitev zavesti duše, ki je naš resnični jaz, vir naše zavesti in skrbnica našega razvojnega namena. Knjiga nam približa naravo duše in njene kvalitete na sedmih žarkih ter razvojnih posebnosti, s katerimi se srečujemo na duhovni poti glede na naš žarek duše. V njej zapisani nauki nam razgrinjajo globok uvid v samega sebe in v naravo človeškega bitja. Ljubezen brez razumevanja je slepa, razumevanje brez ljubezni pa je brezplodno.

Sedem zakonov dušeSedem zakonov duše

Smo na veliki prelomnici. Človeškemu življenju vladata dva niza principov – sebičnost in nesebičnost, individualno dobro in skupinsko dobro, materialni vzgibi in duhovni impulz. Da bi tehtnico uravnovesili in jo nato prevesili na stran življenja duše, je izjemno pomembno, da spoznamo in zaživimo zakone duše, ki vladajo skupinski ljubezni, skupinskem razumevanju, skupinskim odnosom in skupinskim prizadevanjem. So ključ do zavesti, ki nas bo osvobodila.

Pravila za vzpostavitev vodstva dušePravila za vzpostavitev vodstva duše

Vse v stvarstvu ima določene zakonitosti. Energija materije deluje po drugačnih zakonih kot energija duše. Človeštvo predstavlja osrednje vozlišče teh dveh energij. Počasi se individualno in kolektivno že začenjamo odzivati na višjo pobudo, ki bo sčasoma postal naša vodilna in gonilna sila. Pravila za vzpostavitev vodstva duše nas seznanjajo, kako lahko z zavestnim prizadevanjem pospešimo in dosežemo ta naš skupni veliki cilj.

Osebnost in njen razvojOsebnost in njen razvoj

Razvoj osebnosti je pot k izoblikovanju naše edinstvenosti in svojstvene identitete. Je dolga pot, prežeta s krizami in prelomnicami. Ezoterična psihologija II nam nazorno opiše naše popotovanje in izzive, s katerimi se na njem srečujemo. Vsak od nas je na določeni točki te poti in dobro je vedeti, kako se soočiti z našim razvojnim problemom in kaj leži pred nami. Srž te knjige je delfska maksima, Človek, spoznaj samega sebe.

Tehnike integracije osebnostiTehnike integracije osebnosti

Razvoj usklajene osebnosti predstavlja enega od osrednjih mejnikov našega razvoja. Kljub naši raznolikosti v ozadju našega razvoja obstaja temeljni vzorec, ki odgovarja enemu od sedmih žarkov. Ezoterična psihologija II razkriva vodila, kako skozi sedem tehnik integracije odkrijemo in zazvenimo svojo edinstveno notranjo noto in se izoblikujemo v močno, zaokroženo in osredotočeno osebnost ter tako svoji duši zgradimo orodje za delovanje v svetu.

Osvetlitev problemov na duhovni potiOsvetlitev problemov na duhovni poti

Na duhovno pot stopimo, ko začnemo z zavestnim izgrajevanjem in izboljševanjem samega sebe. S tem se odpremo dotoku višjih energij in na dan priplava vse tisto, kar se mora preoblikovati in kar nas drži v jetništvu. Vstop in hoja po duhovni poti sta prežeta z nevarnostmi, krizami in problemi. Ezoterična psihologija II se poglobi v najpogostejše težave s katerimi se srečujemo in osvetli njihovo razreševanje. S tem predstavlja nepogrešljiv vodnik na poti duhovnega razvoja.

Pot razvoja človeštvaPot razvoja človeštva

Obsežen zaključni del knjige Ezoterična psihologija II predstavi vizijo možne poti razvoja človeštva v družbo, ki bi omogočila manifestacijo višje, skupinske zavesti. Vsa prizadevanja Mojstrov so usmerjena v to, da se ta prehod zgodi brez zlomov in uničenja. V knjigi zapisana vodila so neprecenljiv vodnik za vse, ki si želimo preobraziti in pozdraviti našo družbo in so hkrati poziv k prebuditvi in delovanju. Samo mi vsi, skupaj, povezano in neomajno, lahko spremenimo pot človeštva.

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.