Nacrt izobrazenvanja

Ezoterično skupinsko zdravljenje je namenjeno vsem posameznikom in skupinam, predanim ideji zdravljenja in pomoči ljudem. Predstavlja eno od metod energijskega zdravljenja, ki temelji na uporabi moči duše.

Program skupinskega zdravljenja temelji na znanju iz zbirke Modre knjige ter dolgoletnih izkušnjah skupin, ki širom po svetu delujejo po principih ezoteričnega zdravljenja in si prizadevajo za njegov razvoj.

 

Ezoterino zdravljenje odprta

Program študija skupinskega zdravljenja zajema temeljno znanje, ki ga potrebuje zdravilec za aktivno sodelovanje pri procesu ezoteričnega zdravljenja. Osrednji poudarki programa so znanje, izkustvo in služenje.

Program študija in izvrševanja zdravilske prakse je razdeljen na tri sklope:

  • Lekcije – temeljno znanje za zdravilce
  • Vaje – usposabljanje za ezoterično skupinsko zdravljenje
  • Praksa – navodila za zdravljenje

I1 albert einstein

Znanje je temelj vsakega ezoteričnega dela. Vse sodelujoče zdravilce zato spodbujamo, da proučijo lekcije in se poskusijo seznaniti s principi, na katerih temelji skupinsko zdravljenje. Poglobljeno in razširjeno znanje je podano v knjigi Ezoterično zdravljenje.

Samo po sebi pa znanje nima smisla, če ga ne pretopimo v izkustvo. Temu so namenjene vaje, ki zdravilcu omogočajo razvoj sposobnosti koncentracije, delo z energijo, višji stik z dušo in skupinsko povezovanje. Vaje predstavljajo preizkušeno metodo, kako zdravilca pripeljati do izkustvenega stika z dušo in sposobnosti usmerjanja njenih energij. Nekateri boste stik zgolj ozavestili, drugi ga boste morali še vzpostaviti. Vsekakor pa bo redno izvajanje vaj, ki ne vzame veliko časa, koristilo tako začetnikom, kot tudi bolj izkušenim.                     

V sklopu praksa boste spoznali, kako pridobljeno znanje iz lekcij in sposobnosti, razvite z vajami, uporabite v služenju za pomoč drugim. Tehnika sevalnega zdravljenja, ki jo bomo izvajali skupinsko in vodeno, je prirejena začetnikom in jo lahko z nekaj znanja in vaje brez težav izvaja vsak, ki si to želi.

B33 studenti

 

Temeljno znanje za zdravilce je podano v Lekcijah z naslovi:

1. Narava duše

Vsak, ki želi razumeti principe delovanja ezoteričnega zdravljenja, se mora seznaniti z naravo duše. Lekcija ne govori le o duši človeka, kot to običajno razumemo, temveč predstavi dušo kot univerzalni princip stvarstva. Do pravega razumevanja te teme pa se dospe le z izkustvom, ki je posledica vztrajnega in poglobljenega proučevanja in meditiranja. Temu izkustvu se približujete z izvajanjem meditacij, opisanih v vajah. Zdravilci si prvo lekcijo skrbno preberite, a se ne obremenjujte s tem, da bi morali takoj vse razumeti in si zapomniti. Pravo znanje raste skupaj z izvajanjem meditacije in praktičnim delom. Skupinsko zdravljenje pa je prav oblika služenja, ki nas na najlepši možen način uči, kako delovati kot duša.

A39 dusa vesolja

2. Energijska telesa

Pri skupinskem zdravljenju kot tudi pri drugem delu z energijami je izjemno pomembno poznavanje človekovih energijskih teles. Vsak zdravilec mora to temo dodobra spoznati, saj je prav pravilni pogled na energije teles osnova za uspešno vizualizacijo, usmerjanje energije in izvajanje skupinskega zdravljenja. Obenem s poglabljanjem znanja o človekovih energijskih telesih zdravilec širi svoj pogled na tiste energije, ki psihološko delajo človeka takšnega, kakršen je in predstavljajo psihološki vzrok za nastanek vseh vrst bolezni. Na podlagi tega znanja bo tudi sodobna medicina postopoma razvila in vpeljala nove energijske metode zdravljenja.

 

3. Centri in žlezeC35 centri

Centri predstavljajo osrednji kanal za izražanje človekove zavesti. Zdravilci se v tej lekciji lahko seznanite z delovanjem centrov, njihovim položajem, funkcijo in medsebojno povezanostjo. Poseben poudarek je dan na njihovem vplivu na žleze in krvni obtok. Centri so ključnega pomena za zdravje, saj predstavljajo komunikacijski kanal med človekovimi energijskimi telesi in fizičnim telesom. Zdravilcem je sicer poglobljeno znanje o centrih potrebno šele na višji stopnji, če se boste podali na strokovno pot zdravilstva. Za začetnike zadošča, da se seznanite s pravilnim položajem glavnih centrov, tako da jih boste zmožni povezovati v postopku skupinskega zdravljenja.

 

4. Zakoni zdravljenja

Od desetih zakonov, ki vladajo zdravljenju, smo povzeli le štiri, ki pojasnjujejo vzroke nastanka bolezni, pogoje za dobro zdravje in pot do zdravja. Zakoni zdravljenja razkrivajo tančico skrivnosti o samem bistvu zdravljenja. Lekcija predstavlja nekatera izhodišča ezoteričnega pogleda na bolezen, zdravje in zdravljenje, na katerih temelji tudi skupinsko zdravljenje.

 

5. Kaj je meditacija in zakaj jo izvajamo

Tehnika skupinskega zdravljenja se izvaja z meditacijo. Na ta način zdravilec lahko doseže nivo, ko je zmožen delovati z energijami duše in vzpostaviti povezavo za pretok zdravilne energije. Lekcija je vredna ogleda tudi vsem, ki želite hitreje napredovati v razvoju, saj na določeni stopnji človek brez meditacije preprosto ne more več naprej. V vsakem primeru pa meditacija predstavlja ključno orodje, s katerim se izpopolnjujemo.

B17 meditacija

6. Vloga ljubezni, uma in volje pri zdravljenju

Pri zdravljenju s pomočjo dušne energije imajo ljubezen, um in volja svojstveno vlogo. Lekcija nam razkriva pomen teh izrazov, vlogo in naravo posameznih energij, udeleženih pri zdravljenju, kot tudi način, kako naj zdravilec pravilno upravlja s temi energijami. Na podlagi razumevanja teh principov lahko zdravilci pravilno in učinkovito izvajamo energijsko zdravljenje.

 

7. Opozorila in zaščita

S pravilnim izvajanjem je skupinsko zdravljenje povsem neškodljivo tako za paciente kot za zdravilce. Če boste zdravilci upoštevali in sledili navodilom, ni nikakršne nevarnosti. Lekcija se dotakne morebitnih zapletov oziroma neučinkovitosti, do česar pride ob nepravilnem izvajanju podane tehnike, če bi jo zdravilec izvajal sam, brez povezovanja v skupino. Zato je pomembno, da se zdravilci primerno usposobijo in se izurijo v meditaciji. Včasih se zgodi, da pacient ni odziven na ta način zdravljenja, kar je tudi možno. V takšnem primeru pač ni pričakovati izboljšanja, nevarnosti za poslabšanje zdravstvenega stanja pa tudi ni.

 

8. Načela skupinskega delovanjaB25 skupina

Z Novo dobo, dobo Vodnarja, stopamo pod vpliv novih energij, energij sedmega Žarka, ki nas spodbujajo k novim načinom delovanja, predvsem v okvirih skupinskega delovanja. Lekcija opisuje možnosti, ki so pred nami in predstavlja kvalitete, ki jih moramo usvojiti v bližnji prihodnosti. Pomembno je, da se dobro seznanimo s principi skupinskega delovanja in jih poskušamo, kjer je to mogoče, prenesti v prakso. Na ta način bomo doprinesli k hitrejšemu razvoju in razširjanju principov dela v Novi dobi na vseh področjih človekovega udejstvovanja.

 

9. Priprave za člane zdravilske skupine

V tej lekciji so nanizani številni napotki in obrazložitve za zdravilce, ki so pomembni za izvajanje skupinskega zdravljenja. Namenjena je razumevanju procesa zdravljenja, povezovanja z dušo in vloge skupinskega povezovanja. Lekcija je praktične narave. Zdravilci jo morate dodobra spoznati in proučiti, saj je namreč ena pomembnejših lekcij. Dotakne se tudi odnosa do pacientov in uradne medicine.

Usposabljanje je podano v Vajah z naslovi:

1. Vaje za koncentracijo

Namen teh vaj je izostriti sposobnost koncentracije oziroma upravljanja s svojimi mislimi. Človek je ustvarjalno bitje. Vse je najprej misel. Um je sila, ki pokrene in usmerja različne energije v delovanje, kar velja tudi za zdravilno energijo. Te vaje tlakujejo pot k obvladovanju uma, kar je nujno za vsakogar, ki krene po poti duhovnega razvoja.

 

2. Priprave na meditacijo

Na vsako meditacijo se moramo najprej pripraviti. To pomeni, da izberemo primeren prostor, se umirimo, prečistimo in uskladimo vsa svoja energijska telesa in jih pripravimo na vstop višjih energij. Tako povežemo vsa svoja energijska telesa v enovito celoto. Z izvajanjem te vaje dosežemo, da smo kar se da hitro pripravljeni za meditativno stanje. Ta vaja predstavlja uvodni del vsake meditacije, ki jo bomo izvajali v postopku zdravljenja.

 

3. Meditacije za povezovanje z dušo

Da smo zmožni zdraviti z energijo duše, se moramo z dušo najprej povezati. To dosežemo z meditacijo, pri čemer uporabljamo moč vizualizacije in domišljije. Sčasoma bomo energijo duše začutili takoj, ko bomo v meditaciji nanjo pomislili in nam bo postala vse bolj domača. Pri zdravljenju bomo delali kot duša in zdravili z dušno energijo ljubezni.

B22A meditacija vodena

4. Meditacija za skupinsko povezovanje

Skupinsko zdravljenje temelji na principih delovanja duše na dušnih nivojih, kjer vse poteka skupinsko. Z izvajanjem te vaje se boste izurili v skupinskem povezovanju. Tako se boste lahko lažje in hitreje povezali s skupinsko dušo, ki prestavlja vir zdravilne energije. Te postopke povezovanja bomo izvajali tudi pri skupinskem zdravljenju, isti principi pa veljajo tudi za vse druge oblike povezovanja v meditaciji. 

Navodila za zdravljenje so podana v sklopu Praksa z naslovi:

1. Navodila za paciente

S temi navodili naj bi se seznanil vsak, ki želi prejemati zdravilno energijo, saj bi s tem vsaj nekoliko spoznal način dela in principe skupinskega zdravljenja. V teh navodilih lahko tudi prebere, kako z zavestnim prejemanjem zdravilne energije pacient pripomore k uspešnosti zdravljenja. S temi navodili se morate seznaniti tudi zdravilci, da boste potencialne paciente lahko seznanili z osnovnimi navodili za zdravljenje.

B9C bolnik

2. Študijski program

Program študija za zdravilce predstavlja vodilo za pridobitev znanja in veščin, ki so potrebne za aktivno in učinkovito sodelovanje pri zdravljenju. Ponuja pregled celotnega programa zdravljenja.

 

3. Navodila za zdravilce

V teh navodilih lahko spoznate osnovne principe in postopke, ki se jih mora držati vsak zdravilec, ki pristopi k skupinskemu zdravljenju. Navodila so dokaj enostavna in jim lahko sledi vsak, ki s čistim namenom in dobro voljo zavestno pristopi v sfero pomoči in služenja človeštvu.

 

4. Izvajanje sevalnega zdravljenja

V tem delu boste spoznali sevalno tehniko, kot jo bomo izvajali v skupini preko spletne povezave. V bistvu je to oblika meditacije, s katero se vzpostavijo določene med-dušne povezave, da lahko pride do dotoka zdravilne energije pacientom. Zanjo se je treba vsaj do neke mere izuriti, za kar poskrbimo z vajo. Sama tehnika je tako enostavna, da je z nekaj vaje dostopna vsem in jo lahko vsak izvaja brez težav. Celoten postopek bo vodil in usmerjal izkušen zdravilec preko spletne povezave.

F7 zemlja

Le s prakso boste pridobili veščine, ki so potrebne zdravilcem. Zato vaje izvajajte čim pogosteje, če je le možno, vsak dan. Za lažje razumevanje delovanja, postopkov in principov boste s prebiranjem lekcij sčasoma pridobili potrebno znanje. Tako boste hitro napredovali in se brez težav priključili zdravilski skupini.

Nekateri med vami ste zdravilci in izvajate takšno ali drugačno tehniko za pomoč ljudem. Nekateri ste medicinsko izobraženi in ste dobro seznanjeni s sodobnim načinom zdravljenja. Predstavljena sevalna tehnika ezoteričnega zdravljenja temelji na starodavnih metodah modrecev in lahko tako enim, kot drugim pomaga izboljšati učinkovitost zdravljenja. Prve korake osvajanja te tehnike pa lahko naredite prav z usposabljanjem in s sodelovanjem pri skupinskem zdravljenju.

V12 eye

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.