Meditacija2

 

Za izvajanje skupinskega ezoteričnega zdravljenja bomo uporabili tehniko sevalnega zdravljenja, prirejeno za začetnike. Tehnika je relativno enostavna in ne zahteva dolgotrajnega usposabljanja. Prirejena je začetnikom in predstavlja prve korake pri usposabljanju za zdravilca.

 

Tiskarna

Več o tehnikah zdravljenja lahko najdete v knjigi Ezoterično zdravljenje

Klub enostavnosti same tehnike pa se od zdravilcev zahteva, da pridobijo določeno znanje in se za to delo usposobijo. Zato smo za začetnike pripravili LEKCIJE, ki jih je treba do neke mere usvojiti, in VAJE, ki jih je treba dodobra spoznati in redno izvajati. Koliko dela bo treba vložiti, je seveda odvisno od vas in vašega dosedanjega tovrstnega dela. Sama izvedba pa je podana v sklopu PRAKSA, ki zajema obrazložitev sevalne tehnike zdravljenja, pripravo članov zdravilske skupine, kot tudi pripravo pacientov.

U11 branje ob ognju

 S samim postopkom se morate do neke mere seznaniti. Pri tem vam bo v veliko pomoč izvajanje vaj za meditacijo, ki so podane v Vaji 3: Meditacije za povezovanje z dušo in v Vaji 4: Meditacija za skupinsko povezovanje. Tako vodji skupine med potekom zdravljenja sčasoma ne bo treba razlagati postopkov, temveč bo le napovedal vsak nadaljnji korak. Ostali člani zdravilske skupine pa mu boste z lahkoto sledili.

 A19 meditacija s slualkami

Postopki zdravljenja so napisani tako, kot jih bomo izvajali z vodenjem preko spleta. Najprej so postopki navedeni s kratkimi obrazložitvami, na koncu pa so navedeni zgoščeno po korakih.

Tehnika sevalnega skupinskega zdravljenja z obrazložitvami

A. Najprej izvedemo uskladitev z dušo:

 • Na hitro se pripravimo in izvedemo notranjo uravnanost oziroma uskladitev z dušo.
 • Postopki od 1. do 9. točke so obrazloženi v Vaji 2: Priprava na meditacijo
 1. Udobno se namestite v sedečem položaju in zaprite oči.
 2. Normalno in sproščeno dihajte, v enakomernem ritmu.
 3. Sprostite svoje telo.
 4. Svojo pozornost iz umirjenega fizičnega telesa preusmerite na svoje občutke. V sebi tiho izgovorite besede, Mir, Lepota, Ljubezen. Ob vsaki izgovorjeni besedi si predstavljajte, kako se vaše čustveno telo polni z mirom, lepoto in ljubeznijo.
 5. Nato se zavejte svojih misli. Izgovorite besede, Zbranost, Osredotočenost, Moč. Nato za nekaj trenutkov ponovno usmerite pozornost na sproščeno dihanje. S tem umirite svoj um.
 6. Nato izgovorite mantro: Jaz sem duša, ki deluje znotraj tega telesa.
 7. Sedaj si zamislite svoj Ego oziroma svojo duhovno dušo kot žareče sonce zlate svetlobe.
 8. Občutite, kako vas obliva toplina žarkov vaše duše in polni vaše srce. Poskušajte začutiti prisotnost duše znotraj srca.
 9. Naj ta občutek prisotnosti duše preplavi vaše celotno telo in ta občutek nekaj trenutkov zadržite.

A23 joga medytacja

B. Sedaj se bomo povezali z mojstrom in ga zaprosili za pomoč:

 • Imenovali bomo le Mojstra Djwhala Khula, ki nam je za to delo pomoč tudi ponudil. Morda se nam pridruži še kdo, česar pa ne moremo predvideti.

H6 barvni djwhal khul

 1. Z občutkom združenosti z dušo, pomislite na Mojstra Djwhala Khula in izrecite: »Prosim našega Mojstra za pomoč pri povezovanju in pretoku zdravilne energije.«
 • Povezavo z dušo ste do tu že vzpostavili. Z občutkov prisotnosti duše tako pomislite na Mojstra Djwhala Khula. Lahko si ga tudi predstavljate, ni pa nujno.
 • v postopku zdravljenja boste prošnjo glasno ponovili za vodjem skupine.
 • Prošnjo izgovorite z vso srčnostjo, ki jo premorete.
 • Njegovo pomoč bomo prejemali ves čas meditacije oziroma postopkov zdravljenja, ne da bi na to mislili.

C. Nato se bomo kot duša povezali z dušami skupine zdravilcev:

 1. Sedaj si predstavljajte, da so vsi člani skupine sijoče točke in jih razvrstite v krogu. Zamislite si, da se te točke svetlobe zlijejo tako, da se v središču kroga oblikuje žareče sonce ali srčni center skupine.

B3 meditacija skupine povezava

 • S tem zgradimo center svetlobe ali srčni center skupine, skozi katerega bo tekla zdravilna energija na pacientove duše.
 • V središče kroga ne postavljajte nikogar. Vsak član predstavlja sijočo točko svetlobe. Pri tem ne mislite na posamezne člane ali na njihovo število. Pomembno je, da te točke žarijo v vsem svojem sijaju, saj so to naše duše, povezane v skupino.
 • Ta postopek boste z lahkoto dosegli, če boste izvajali meditacijo, ki je opisana v Vaji 4: Meditacije za skupinsko povezovanje.
 1. Nato pomislite, da je naš skupni namen zdravljenje.
 • S potrditvijo skupnega namena uglasimo svojo umsko aktivnost z vsemi člani zdravilske skupine in poskrbimo za jasno osredotočenost na naš skupni namen, ki je zdravljenje.
 1. Sedaj se zavejte, da bomo zdravili z energijo ljubezni.
 • Poskusite občutiti, kako nas energija ljubezni povezuje. Predstavljate si jo kot zlato svetlobo, ki povezuje vaše srce, ki je tudi sedež vaše duše, s skupinsko dušo zdravilske skupine.

 B13 meditacija s skupino zadaj

 • Pri tem si pomagajte z uporabo domišljije. Zavedajte se, da energija sledi misli in da je ob pravilni izvedbi procesa povezovanja uspeh zagotovljen. Tako bomo zmožni delovati kot skupina.

D. Sledi povezava z dušami pacientov:

 1. Pomislite na žareče sonce ali srčni center skupine. Nato si zamislite, da se to žareče sonce ali srčni center skupine poveže s skupino pacientov.
 • Z usmeritvijo svoje pozornosti na paciente jih bomo ozavestili na dušnem nivoju. Tako bodo duše pacientov pripravljene na sprejem energije, ki jo bodo posredovale v izrazna telesa pacientov.
 • Paciente si zamislite kot skupino, ne kot posameznike.

B18 meditacija skupine risba 2

E. Sedaj odmislimo skupinske povezave in se osredotočimo na delo pred nami:

 • Sledi oblikovanje zdravilskega trikotnika med dušo, temenskim centrom in srčnim centrom.
 1. Znotraj sebe oblikujte trikotnik oziroma povežite energije med dušo, srčnim centrom in ažna centrom.

E1 Clovek energa iz centrov

 • Z dušo ste že povezani. Predstavljajte si, da je energija duše, ki je energija ljubezni, prisotna v temenskem centru tik nad temenom.
 • To energijo v obliki belega snopa svetlobe odpošljite v srčni center med lopaticama.
 • Nato iz srčnega centra energijo odpošljite v ažna center med obrvmi.
 • Trikotnik energije zaključite tako, da povežete ažna center med obrvmi s temenskim centrom.
 • Vizualizirajte, kako energija bele barve kroži po trikotniku od temenskega centra, prek srčnega centra, v ažna center in nazaj v temenski center. Energija mora teči.

F. Sledi vizualizacija procesa povezovanja:

 1. Sedaj ozavestite oziroma pomislite na skupino pacientov, ki jim želimo pomagati. Vodja skupine bo na hitro prebral imena pacientov.
 • V tem koraku bomo uporabili svoj um kot usmerjevalno silo, ki nas poveže s pacienti. V nadaljevanju postopka bomo delali zgolj z energijo ljubezni. Um nam bo služil zgolj za njeno usmeritev.
 1. Nato odmislite vse podrobnosti, kot so skupina, pacienti, bolezni in se osredotočite na zbrano silo ljubezni v sebi.
 • Na tej stopnji preprosto smo ljubezen.
 • Ta tehnika skupinskega zdravljenja je prilagojena začetnikom in je najprimernejša za ta čas. Je najbolj varna tako za paciente kot za zdravilce in najbolj enostavna. Temelji na tehniki metode drugega žarka, ki je Žarek Ljubezni in Modrosti.
 • Na ljubezen glejte kot na stvarno energijo, ki jo lahko in jo tudi boste usmerjali.
 1. Energijo ljubezni v obliki sijočega snopa bele energije odpošljite iz ažna centra do pacientov.

 c27 energija iz azneB26 skupina risba 2

 • V začetnih korakih smo se preželi z energijo ljubezni, sedaj pa jo posredujemo pacientom.
 • Vizualizirajte, kako energija teče do skupine pacientov.
 • Vedno delujte iz ažna centra. Na ta način bodo ažna centri in srčni centri vseh udeleženih tesno povezani. Sposobnost vizualizacije ima zelo pomembno vlogo. Pri tem gre v bistvu za eterično pozunanjenje ustvarjalne domišljije.
 1. Sedaj izrecite glasno in z globokim glasom: »Ljubljeni moji bratje in sestre, naj vas prežame ljubezen Ene Duše, združene v tej skupini. Prežame naj vsak del vaših teles – naj zdravi, lajša in krepi. Naj razblini vse ovire služenju in dobremu zdravju.«
 • To izrecite naglas, z globokim glasom, počasi in odločno ter z zaupanjem v uspeh.
 1. Nekaj časa ohranjajte osredotočenost na pošiljanju energije.
 • Poskušajte ohranjati svojo osredotočenost. Če vam misli uidejo drugam, nežno vrnite svojo pozornost v ažna center in se ponovno osredotočite na pošiljanje energije.
 • Vodja skupine bo dal signal kdaj prenehati s pošiljanjem energije.

G: Zaključek meditacije:

 1. Svoje delo zaključimo s prekinitvijo krogotokov energije, kar dosežemo z občutkom hvaležnosti. Zahvalimo se za zaupanje pacientom, za sodelovanje zdravilcev, našim dušam in mojstrom.

A29 Hvaleznost

 • V sebi občutite globoko hvaležnost do vseh udeležencev in se jim z vso srčnostjo zahvalite.
 • Postopek zdravljenja se na dušnem nivoju nadaljuje. Kako dolgo poteka pa je odvisno od mnogih dejavnikov.
 1. Za zaključek meditacije trikrat izzvenite Sveto Besedo:

OM................OM...................OM

V7 OM violetV5 OM zlatV8 OM plav

S temi koraki smo svoje delo zaključili. Priporočamo vam, da se po zaključku ne podate takoj v dnevne aktivnosti, temveč še nekaj časa sproščeno sedite in si zamišljate, kako tudi vi prejemate vitalno energijo.

Na dušnem nivoju, med našimi dušami in dušami pacientov, se delo nadaljuje in traja nam neznano dolgo, saj je odvisno od mnogih dejavnikov. Te energije ne pomagajo le k razvoju in boljšemu zdravju pacientov, temveč oblivajo tudi zdravilce. 


Povzetek sevalne tehnike za skupinsko zdravljenje

A. Najprej izvedemo uskladitev z dušo:

 1. Udobno se namestite v sedečem položaju in zaprite oči.
 2. Normalno in sproščeno dihajte, v enakomernem ritmu.
 3. Sprostite svoje telo.
 4. Svojo pozornost iz umirjenega fizičnega telesa preusmerite na svoje občutke. V sebi tiho izgovorite besede, Mir, Lepota, Ljubezen. Ob vsaki izgovorjeni besedi si predstavljajte, kako se vaše čustveno telo polni z mirom, lepoto in ljubeznijo.
 5. Nato se zavejte svojih misli. Izgovorite besede, Zbranost, Osredotočenost, Moč. Nato za nekaj trenutkov ponovno usmerite pozornost na sproščeno dihanje. S tem umirite svoj um.
 6. Nato izgovorite mantro: Jaz sem duša, ki deluje znotraj tega telesa.
 7. Sedaj si zamislite svoj Ego oziroma svojo duhovno dušo kot žareče sonce zlate svetlobe.
 8. Občutite, kako vas obliva toplina žarkov vaše duše in polni vaše srce. Poskušajte začutiti prisotnost duše znotraj srca.
 9. Naj ta občutek prisotnosti duše preplavi vaše celotno telo in ta občutek nekaj trenutkov zadržite.

B. Sedaj se bomo povezali z mojstrom in ga zaprosili za pomoč:

 1. Z občutkom združenosti z dušo, pomislite na Mojstra Djwhala Khula in izrecite: »Prosim našega Mojstra za pomoč pri povezovanju in pretoku zdravilne energije.«

C. Nato se bomo kot duša povezali z dušami skupine zdravilcev:

 1. Sedaj si predstavljajte, da so vsi člani skupine sijoče točke in jih razvrstite v krogu. Zamislite si, da se te točke svetlobe zlijejo tako, da se v središču kroga oblikuje žareče sonce ali srčni center skupine.
 2. Nato pomislite, da je naš skupni namen zdravljenje.
 3. Sedaj se zavejte, da bomo zdravili z energijo ljubezni.

D. Sledi povezava z dušami pacientov:

 1. Pomislite na žareče sonce ali srčni center skupine. Nato si zamislite, da se to žareče sonce ali srčni center skupine poveže s skupino pacientov.

E. Sedaj odmislimo skupinske povezave in se osredotočimo na delo pred nami:

 1. Znotraj sebe oblikujte trikotnik oziroma povežite energije med dušo, srčnim centrom in ažna centrom.

F. Sledi vizualizacija procesa povezovanja:

 1. Sedaj ozavestite oziroma pomislite na skupino pacientov, ki jim želimo pomagati. Vodja skupine bo na hitro prebral imena pacientov.
 2. Nato odmislite vse podrobnosti, kot so skupina, pacienti, bolezni in se osredotočite na zbrano silo ljubezni v sebi.
 3. Energijo ljubezni v obliki sijočega snopa bele energije odpošljite iz ažna centra do pacientov.
 4. Sedaj izrecite glasno in z globokim glasom: »Ljubljeni moji bratje in sestre, naj vas prežame ljubezen Ene Duše, združene v tej skupini. Prežame naj vsak del vaših teles – naj zdravi, lajša in krepi. Naj razblini vse ovire služenju in dobremu zdravju.«
 5. Nekaj časa ohranjajte osredotočenost na pošiljanju energije.

G: Zaključek meditacije:

 1. Svoje delo zaključimo s prekinitvijo krogotokov energije, kar dosežemo z občutkom hvaležnosti. Zahvalimo se za zaupanje pacientom, za sodelovanje zdravilcev, našim dušam in mojstrom.
 2. Za zaključek meditacije trikrat izzvenite Sveto Besedo:

OM................OM...................OM

V7 OM violetV5 OM zlatV8 OM plav

 


Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.