Pri skupinskem zdravljenju je izjemno pomembno, da se seznanimo s človekovimi energijskimi telesi. Ta, z izjemo fizičnega telesa, so našim običajnim čutom nezaznavna. Občutimo jih kot stanja zavesti, vendar pa so ravno tako kot fizično telo zgrajena iz energijskih polj. Ne zavedamo se jih kot telesa, temveč kot vitalnost, kot čustva in občutke ter kot misli in predstave. Skupaj gradijo našo osebnost oziroma nižji jaz.

Energijska telesa osebnosti so:

 1. Mentalno telo – naše misli.
 2. Čustveno ali astralno telo – naša čustva in občutki.
 3. Vitalno ali eterično telo – telo, ki fizičnemu telesu posreduje življenje, je z njim neločljivo povezano in v bistvu tvorita eno telo.

Ta tri energijska telesa osebnosti pa so povezana z našo zunanjo pojavno obliko.

 1. Fizično telo, v katero se preko eteričnega telesa zlivajo energije astralnega in mentalnega in se odražajo kot psihološka stanja.

Ta štiri telesa predstavljajo četverico, katere simbol je kvadrat. So človekov tretji vidik in edini, ki potrebuje zdravljenje. Več o treh vidikih si preberite v Lekciji 1: Narava duše.

Omenjena tri telesa osebnosti so sredstvo stika duše s tremi ravnmi zavedanja, z nižjo mentalno ravnjo, čustveno ali astralno ravnjo in fizično ravnjo. Duša se s temi ravnmi poveže, da bi vanje vnesla kvaliteto ljubezni. Tako si na treh nižjih ravneh duša zgradi trojno pojavno telo, ki mu kot celota pravimo osebnost.

E29 svetlobno telo

Procesu privzemanja trojnega pojavnega telesa duše pravimo inkarnacija. Duša tako vstopi v nižje nivoje zavesti oziroma v nižjo mentalno, astralno in eterično raven in si na vsaki izmed njih ustvari pojavno telo. Pri tem se je treba zavedati, da človekovo resnično identiteto, njegov pravi Jaz predstavlja duša oziroma višji Jaz. Mi kot duša privzamemo telesa, vendar ta telesa nismo Mi. Nismo ne naše misli, ne naša čustva, ne naše fizično telo. Vsa ta telesa zgolj uporabljamo in razvijamo, da bi skoznje lahko enkrat izrazili to, kar smo resnično Mi, Duša, višji Jaz. Da bi nam to uspelo, je potrebnih mnogo inkarnacij.

Telesa, ki si jih duša zgradi, namreč niso zmožna izraziti kvalitete duše in tudi ne njene zavesti. Ko duša vstopi v inkarnacijo in privzame tri energijska telesa ter se utelesi v fizičnem, se oblikuje nižji jaz. Na začetku razvojne poti duše je nižji jaz zmožen izraziti le neznaten delček njene kvalitete, z vsako inkarnacijo pa se ta njegova zmožnost razvija. Človek postopoma oblikuje in razvija svoja tri energijska telesa, ki z inkarnacije v inkarnacijo postajajo sposobnejša odzivati se na dražljaje iz okolja, bolj dodelana in bolj individualizirana (tako se oblikuje posameznikova edinstvena in individualna osebnost). Sčasoma, ko telesa dosežejo dovolj visoko stopnjo razvoja, pa se pričnejo odzivati na impulze duše. Takrat se človek poda na pot duhovnega razvoja, kar se v njem psihološko odraža kot aspiracija oziroma poseganje k nekemu zaznanemu idealu. Na tej poti duša skuša osvojiti nadzor nad telesi osebnosti in jo prežeti s svojo kvaliteto ljubezni. V tem obdobju pogosto prihaja do trenj med impulzom duše in energijami nižjega jaza, ki se upirajo dušnemu nadzoru. Cilj človekovega razvoja je, da razvije vsa tri svoja energijska telesa in jih podredi nadzoru duše.

 Pri skupinskem zdravljenju bomo dejansko gradili most med višjim in nižjim jazom. Te izgradnje ne bomo spodbujali zgolj pri pacientih, temveč tudi pri zdravilski skupini. Tako bomo krepili stik z višjim Jazom oziroma duhovno dušo tako pri zdravilcih, kot pri pacientih. Ezoterično zdravljenje je dvosmerna cesta, ki potrjuje ezoterični aksiom, da več kot daješ, več prejemaš.

V nadaljevanju si bomo ogledali vsakega od treh energijskih teles, ki skupaj gradijo osebnost. So medsebojno povezana. Prežemajo in obdajajo fizično telo in kot celota predstavljajo človekovo aurično jajce.

Vitalno oziroma eterično telo

Eterično telo je v bistvu del fizičnega telesa oziroma rečeno natančneje, je struktura, ki povezuje in oživlja fizično telo. Sestavljeno je iz silnic, ki se prepletajo v gosto mrežo. Na pomembnejših vozliščih silnic najdemo tako imenovane centre ali čakre. Večje kot je vozlišče, oziroma več linij sile se medsebojno prepleta, večji in pomembnejši je center.

Osrednja funkcija eteričnega telesa je prejemanje in porazdeljevanje prane oziroma življenjske energije. To je energija, ki fizičnemu telesu daje njegovo življenjskost in poganja vse fizične procese, od dihanja, presnove in kroženja krvi, do delovanja možganov in živčevja. Eterično telo nenehno izmenjuje prano s svojo okolico. Odsev tega procesa v fizičnem organizmu je dihanje, ki predstavlja eno od metod izmenjave prane. Ko eterično telo prano »vdihne«, ta zakroži po tako imenovanem pranskem trikotniku in se porazdeli po celotnem eteričnem telesu.

E34 aura skupine

Alan Hopking v svoji knjigi Ezoterično zdravljenje, strani 42-43, navede štiri dejavnike, ki določajo naravo prane, ki se pretaka po eteričnem telesu:

 1. Pranski odtis, ki ga podedujemo od matere in predstavlja naš osnovni eterični ustroj (ko se zarodek oblikuje v materi, ga vzdržuje materina vitalnost; duša oziroma notranji človek prevzame nadzor tik pred rojstvom).
 2. Hrana, ki jo uživamo.
 3. Zrak, ki ga vdihujemo.
 4. Sončni žarki, ki jih vsrkamo skozi kožo.

Prana se po celotnem eterično/fizičnem telesu porazdeljuje preko štirih sistemov:

 1. Po eteričnem telesu samem preko eterične mreže.
 2. Do živčnega sistema preko nadijev.
 3. Do endokrinega sistema preko čaker.
 4. Po krvi z izločki žlez.

Ne pozabimo, da sta fizično in eterično telo neločljivo povezana in v bistvu tvorita eno telo.

Eterično telo tako pogojuje, obvladuje in določa človekov življenjski izraz v inkarnaciji. Preko energijskih centrov do fizičnega telesa prenaša vse sile osebnosti, in sicer so to sile astralnega in mentalnega telesa, s tem pa žene fizično telo v delovanje. Če je človek dovolj razvit, se skozi eterično telo zlivajo tudi sile osebnostnega žarka in duše. Ko se bomo pri skupinskem zdravljenju povezali z dušo in se »priklopili« na ta močni vir življenjske energije, se bo ta prelila in porazdelila tudi po eteričnem telesu zdravilca.

Eterično telo predstavlja sidrišče za energijo duše na fizični ravni. Tako imenovana nit duše (hindujsko sutratma) povezuje dušno oziroma egoično telo na višji mentalni ravni z energijskimi telesi osebnosti, teče skozi mentalno telo, nato preide astralno telo in se na koncu usidra v dveh točkah eteričnega telesa:

 • V srcu, kjer se usidra dušni vidik vitalnosti oziroma življenjska energija. Energizira celotno telo in skrbi za njegovo nemoteno in usklajeno delovanje. Po fizičnem telesu se ta vitalna energija porazdeljuje preko krvnega obtoka. To je vidik, ki ga bomo uporabljali in spodbujali pri zdravljenju. Okrepitev toka življenjske energije duše in njeno porazdeljevanje po celotnem fizičnem organizmu ohranja in izboljšuje zdravje ter prečiščuje organizem.
 • Sredi glave, v območju epifize, kjer se usidra dušni vidik zavesti.

Eterično telo je izjemno zapleten sistem silnic, ki prevajajo življenjsko energijo in energijo zavesti. Gradijo ga: (po knjigi Ezoterično zdravljenje, stran 264):

 1. Sedem glavnih centrov sile in devetinštirideset nižjih centrov. Glavni centri se nahajajo ob glavi in vzdolž hrbtenice. Nižji centri pa so razpršeni po vsem telesu.

Več o centrih si preberite v Lekciji 3: Centri in žleze

 1. Eterična mreža, zgrajena iz tokov energije, ki povezuje centre v dva sistema –  glavnega  in  nižjega  –  ter se iz centrov žarkasto širi po celotnem telesu.
 2. Nadiji, nadvse tanke niti energije ali vlakna sile, ki ležijo izza vsakega dela trojnega živčnega sistema in se žarkasto vijejo iz mreže – na milijone jih je. Tvorijo občutljiv odzivni aparat, preko katerega delujemo, pozunanjenje tega pa je med drugim tudi mehanizem petih čutil.

 

Astralno ali čustveno telo

Vsako energijsko telo predstavlja zaznavni aparat, ki nam omogoča izmenjavo informacij s svojim okoljem. Astralno telo je nosilec naših čustev in hrepenenja. Je tisti del našega energijskega zaznavnega aparata, s katerim začutimo svoje okolje. Te zaznave se v naši zavesti odrazijo kot občutki. Ob stiku z nekim človekom, na primer, lahko začutimo ali nam je všeč ali pa nam ni, z njim se lahko počutimo ali prijetno ali pa nam vzbuja nemir, lahko nas privlači ali odbija, lahko pa nas pusti tudi povsem hladne. Prav to, da ali privlači ali odbija, bi lahko poudarili kot osrednjo značilnost astralnega telesa. Deluje kot magnet, nekaj privlači, drugo odbija, nekaj ga privlači, drugo ga odbija.

D2 Aura foto

Astralno telo je telo hrepenenja oziroma želja. Kaj to pomeni? Vanj se nenehno zlivajo impulzi, ki zahtevajo potešitev oziroma odziv nanje. Vir teh impulzov je lahko notranji, iz enega od človekovih energijskih teles, ali zunanji, iz astralnega polja, ki obdaja posameznikovo astralno telo in s katerim slednje nenehno izmenjuje informacije. Ti impulzi se vtisnejo v astralno telo in porajajo takšne ali drugačne želje. Astralno telo je v tem trenutku najmočneje razvito človekovo energijsko telo in mesto, kjer je osredotočena njegova življenjska energija. To nakazuje tretji zakon zdravljenja, o katerem lahko izveste več v Lekciji 4: Zakoni zdravljenja. Izjemno je pomembno, da se vsaj okvirno seznanimo s principi njegovega delovanja. Zato si bomo na kratko ogledali vire impulzov, ki se stekajo v astralno telo.

Vire lahko razvrstimo na notranje in zunanje. Notranji viri impulzov se v astralno telo stekajo iz naslednjih energijskih teles:

 1. Iz eteričnega-fizičnega telesa. Ti impulzi so povezani s potrebami fizičnega telesa (hrana, počitek, udobje) in spolnostjo. Predstavljajo človekove nagonske težnje.
 2. Iz mentalnega telesa. Na podlagi teh impulzov se človekovo astralno telo vse bolj individualizira in postaja v svojih željah vedno bolj prefinjeno. S temi impulzi se oblikuje človekov individualni okus, ki določa, kaj mu je všeč in kaj ne, k čemu stremi in čemu se izmika, kaj ga privlači in kaj odbija, kaj želi in česa noče.
 3. Iz duše. Ti impulzi pri večini ljudi zelo redko uspejo prodreti v astralno telo, saj pogosto ni dovolj razvito, da bi bilo zmožno vsrkati informacijo duše. To so impulzi, ki preoblikujejo človekove želje in hrepenenja iz povsem sebičnih v nesebična in ga preko mentalnega telesa opremijo z zmožnostjo, da zavestno zavlada svojemu astralnemu energijskemu telesu. Naredi ga nedovzetnega na impulze nagonske narave in okolja ter popolnoma podrejenega duši. Ti impulzi povzročijo, da človek svoje želje, ki so usmerjene v svet čutnega izkustva, preobrazi v aspiracijo oziroma željo po duhovnem izkustvu.

Zunanji vir impulzov, ki vplivajo in vstopajo v astralno telo, je celotno astralno polje zemlje. To so bolj ali manj kolektivni vplivi, katerih kompleksnost je izjemna. Pogojujejo nas mnogo bolj, kot si mislimo. V današnjem obdobju je eden od najpomembnejših ciljev duhovnega razvoja, da se naučimo obvladovati astralno telo in si zavestno izbirali, na katere vplive se bomo odzivali in na katere ne.

Vsak od omenjenih impulzov pusti svoj pečat na astralnem telesu. Kako močan je ta pečat, je odvisno od človekove pozornosti. Večja je pozornost, ki jo človek namenja zadovoljitvi nekega impulza, močneje se bo ta vtisnil v energijo astralnega polja in močneje bo pogojeval človekovo nadaljnje delovanje. Na primer, iz fizičnega telesa, preko eteričnega, v astralno telo vstopi impulz, da smo lačni. Željo oziroma lakoto potešimo s tortico. Tortica nam je všeč in ta občutek se vtisne v astralno telo. Naslednjič, ko vidimo tortico, se iz astralnega telesa prebudi spomin, da zaužitje tortice spremlja prijeten občutek. Tako ponovno posežemo po tortici, neglede na to, ali smo lačni ali ne. Večkrat posežemo po tortici, bolj si tortice želimo, kar lahko vodi celo tako daleč, da smo brez tortice povsem nesrečni. Ta primer je zgolj ilustracija dinamike delovanja astralnega telesa, ki pa nazorno prikazuje, kako mogočno je to telo in kako odločilno pogojuje skoraj vsa naša ravnanja.

V astralnem oziroma čustvenem telesu ravno tako najdemo energijske centre ali čakre. Te so povezane s svojimi ustrezniki v eteričnem in mentalnem telesu. Vsako človekovo čustveno stanje in njegova hrepenenja ter želje se tako odrazijo v delovanju enega ali več astralnih centrov in vplivajo tako na sovpadajoče eterične in mentalne centre. Vsa energijska telesa so medsebojno povezana in tvorijo eno celoto.

Človeštvo je danes večinoma astralno polarizirano, kar pomeni, da iz astralnega telesa izhaja glavnina impulzov oziroma pobud, ki oblikujejo človekov zunanji izraz. Danes astralno telo pri večini ljudi povsem pogojuje delovanje tako eteričnega kot mentalnega telesa. Naše misli so močno pogojene z našimi željami, namesto da bi naše misli izbirale in usmerjale naše želje. Eden od ciljev sodobnega duhovnega razvoja je povezan z razvojem mentalnega telesa in njegove zmožnosti obvladovanja in nadzora nad astralnim telesom.

Mentalno telo

Mentalno telo je človekov zaznavni aparat, s katerim stopa v stik z miselnim svetom in s pomočjo katerega oblikuje svoje misli ter svoj pojmovni svet. Ezoterično so misli stvari oziroma miselne oblike. Podobno kot stopamo v stik s fizičnimi predmeti čutne zaznave s pomočjo petih čutil, z mentalnim telesom stopamo v stik z miselnim svetom in tam vsebovanimi miselnimi oblikami. Mentalno telo je tisti del našega energijskega ustroja, s katerim mislimo. Z njim oblikujemo misli in gradimo tako imenovane miselne oblike in stopamo v stik s celotnim miselnim svetom.

Lepa prispodoba povezave mentalnega telesa z nižjo mentalno ravnjo, kjer se nahajajo vse konkretne miselne oblike, je splet. Človekovo mentalno telo je kot ena od strani na internetu, kjer se nahajajo povezave do drugih spletnih strani. Človekova zavest preko svoje spletne strani, mentalnega telesa, in v njej prisotnih povezav stopa v stik z mislimi, idejami in znanjem, prisotnimi na spletnih straneh, do katerih ima človekova domača stran povezavo. Zanimivo, da se je svetovni splet oblikoval kot posledica izjemnega razvoja človekovega mentalnega telesa v preteklem stoletju. Tako kot je svetovni splet »naseljen« z nešteto stranmi, podatki in povezavami, podobno lahko rečemo za mentalni svet oziroma mentalno raven, upoštevaje, da je ta neskončno bolj kompleksna in bogata.

E39 mentalno telo

Človekovo mentalno telo je izjemno dinamična energijska struktura. Je v nenehnem gibanju in spreminjanju. Misli nenehno prehajajo iz njega in vstopajo vanj. Nekatere se vanj vtisnejo globoko, druge pa kot kresničke zasvetijo in kmalu ugasnejo. Takšnih je večina. Kako dolgo bo neka misel prisotna v mentalnem telesu oziroma kako globoko se bo vanj vtisnila je med drugim odvisno od naslednjih dejavnikov:

 1. Od človekove pozornosti. Misli niso mrtve, so žive stvari. Tako kot je fizično telo odvisno od vitalne energije, brez katere ne more obstajati, so tudi misli odvisne od nenehnega dotoka življenjske energije, brez katere ugasnejo. Znotraj svojega mentalnega telesa človek, mislec v mentalnem telesu, vzdržuje svoje misli pri življenju s svojo pozornostjo. Preprosto povedano, več pozornosti namenjamo neki misli, močnejša postaja in pomembnejše mesto dobiva znotraj našega mentalnega telesa.
 2. Od razvitosti mentalnega telesa. Tako kot vsa človekova energijska telesa se tudi mentalno telo razvija in izpopolnjuje. Od njegove razvitosti je odvisno, s katerimi mislimi oziroma miselnimi oblikami, prisotnimi v mentalnem svetu, se bo povezovalo in katere misli bo vsebovalo. Bolj kot je razvito, do več miselnih oblik bo človek lahko dostopal, širše bo njegovo mentalno obzorje in bogatejša bo vsebina njegovega mentalnega telesa. Človek razvija svoje mentalno telo takrat, ko s svojo zavestjo deluje na mentalni ravni in tako uporablja svoje mentalno telo. Povsem drži prispodoba, da je človekova mentalnost kot mišice, če jih uporabljamo in treniramo, postanejo močne in vzdržljive.
 3. Od povezave s čustvenim telesom. Spomnimo se, da so vsa energijska telesa medsebojno tesno povezana. Mentalno telo je na tej stopnji človeškega razvoja praviloma najtesneje povezano z astralnim oziroma čustvenim telesom. Obe energijski telesi nenehno vplivata drug na drugega.

Na primer, človek v svojem mentalnem telesu oblikuje neko ustvarjalno misel, zamisli si recimo, da si bo zgradil hišo. Ko nekaj časa premleva o tej svoji zamisli ali ideji, s tem krepi svojo željo po njeni uresničitvi. Tako misel poveže s svojim astralnim telesom in jo naredi magnetno. Ta magnetizem, ki ni nič drugega kot njegova usmerjena želja po uresničenju misli, nato usmeri v fizični svet. Začne se povezovati z ljudmi, ki mu bodo pomagali zgraditi hišo in iskati material, potreben za njeno izgradnjo. Tako si zgradi hišo, ki je kaj? Uresničenje oziroma materializacija njegove ustvarjalne misli.

Bolj kot človek svojo misel poveže z željo po njeni uresničitvi, močnejša in obstojnejša postane. Vpliv med mentalnim in astralnim telesom pa poteka tudi v obratni smeri. Želje, ki se porajajo v astralnem telesu, praktično vedno vzbudijo tudi odziv mentalnega telesa. Pri razvitejših ljudeh je povezava med astralnim in mentalnim telesom tako močna, da tvorita praktično neločljivo povezano enoto. Misli porajajo želje, želje porajajo misli.

 1. Od spomina. Mentalno telo ima spominsko funkcijo, tako kot ga imajo tudi ostala energijska telesa. Naš spomin se ne nahaja v možganih, temveč v naših energijskih telesih. Možgani so fizična struktura, prek katere dostopamo do spomina in ga ozaveščamo v fizični zavesti. Spomin v mentalnem telesu je tisto, čemur pravimo znanje. Ko se nečesa naučimo, se to vtisne v mentalno telo. Znanje se v njem ohranja samo, če ga uporabljamo, drugače zbledi.
 2. Od zmožnosti izgradnje miselnih oblik. Ta zmožnost je povezana s človekovo sposobnostjo koncentracije oziroma obvladovanja uma.

Mentalno telo je najvišje energijsko telo osebnosti. Človek na svoji poti iz inkarnacije v inkarnacijo razvija svoja energijska telesa in svojo sposobnost, da jih uporablja in obvladuje. Najprej to stori z vitalnim telesom, nato z astralnim in na koncu z mentalnim. Ko mu uspe razviti mentalno telo, postane zrela osebnost in doseže stopnjo, da se lahko začne zavestno povezovati s svojo dušo, ki se nahaja na višjih mentalnih ravneh. Danes smo mnogi med nami na tej stopnji razvoja, kar pomeni, da smo dozoreli za zavesten stik z dušo. Razvoj mentalnega telesa človeku omogoči, da stopi na duhovno pot, kar je predpogoj. Ni možno dovolj poudariti, kako pomembno je, da z nenehnim študijem in čim bogatejšim notranjim miselnim življenjem skrbimo za razvoj mentalnega telesa.

Tudi v mentalnem telesu se nahajajo ustrezniki energijskih centrov, ki so prejemniki energije duše in vplivov iz mentalnega sveta. Obenem so posredniki in komunikacijski kanali do človekovih astralnih in eteričnih centrov. Centra, ki sta znotraj eteričnega telesa najmočneje pogojena z mentalnim telesom, sta grleni in ažna center. To sta centra človekove ustvarjalnosti, ki predstavlja eno ključnih funkcij mentalnega telesa.

Egoično telo oziroma dušno telo

Tudi človekova duša, njegov višji Jaz se izraža preko energijskega telesa, ki mu pravimo Egoično ali tudi kavzalno telo. Nahaja se na višjih podravneh mentalne ravni. Duši predstavlja to, kar fizično telo predstavlja energijskim telesom osebnosti. Kot smo videli, osebnost gradijo tri energijska telesa:

 1. Mentalno telo – um in inteligenca
 2. Astralno telo – čustva in želje
 3. Eterično telo – vitalnost in aktivnost

Osebnost kot celota pa se manifestira preko fizičnega telesa.

Podobno dušo gradijo tri energijska telesa oziroma stanja zavesti:

 1. Atmično telo – volja in moč
 2. Budično telo – ljubezen in modrost
 3. Manasno telo – višji um in inteligenca

Duša kot celota pa se manifestira preko Egoičnega telesa na višjih mentalnih ravneh.

E7 lovek in dua in monada

Egoično telo igra vlogo posrednika med dušo oziroma višjim Jazom in osebnostjo oziroma nižjim jazom. Osebnost je odsev duše.

 

T1 lovek teles SLO

Preko egoičnega telesa duša upravlja s svojim odsevom v treh svetovih (mentalna, astralna in fizična raven). Egoično telo tako osebnosti predstavlja vir življenja.

Egoično telo sestavlja splet energij, ki tvorijo tako imenovani egoični lotos, s tremi permanentnimi atomi. Znotraj egoičnega lotosa se skriva točka, imenovana tudi Dragulj v lotosu, ki nosi človekovo božansko naravo. Dragulj je obdan z energijskimi »lističi«, ki nosijo potrebne kvalitete, ki jih mora človek razviti v svoji zavesti, da lahko pride v stik s svojim virom, božansko naravo znotraj Dragulja v samem središču lotosa. S človekovim razvojem se lističi postopoma »odpirajo«, dokler se nižja človekova narava po svoji kvaliteti ne približa božanski znotraj Dragulja. Ta razvoj traja mnogo inkarnacij, konča pa se z razpadom egoičnega telesa in vstopom človekove zavesti v božansko zavest. Takrat egoično telo kot posrednik ni več potrebno.

Permanentni atomi so točke stika egoičnega telesa s telesi osebnosti. Predstavljajo tudi spominsko enoto, kamor se shranjuje vse dobro, lepo in resnično, kar človeku uspe razviti tekom svojih inkarnacij. Kot že njihovo ime pove, se permanentni atomi ohranjajo iz inkarnacije v inkarnacijo. Vanje se shranjujejo kvalitete človekove osebnostne narave, ki se prenašajo iz inkarnacije v inkarnacijo. Tako človek v vsaki naslednji inkarnaciji začne na razvojni stopnji tam, kjer je v prejšnji končal.

Ko se bomo pri skupinskem zdravljenju povezovali s svojo dušo, gre pri tem v bistvo za povezovanje naše osebnosti z egoičnim telesom. S tem bomo kot zdravilci krepili svojo zavestno povezavo z dušo. Med zdravljenjem se bodo egoična telesa udeleženih zdravilcev povezala v skupino oziroma tako imenovano skupinsko dušo. Povezovanje izvede duša sama in ni potrebno, da si glede tega belimo glavo. Od te skupinske duše pa bo tekla energija na duše zdravljencev. Inteligenca našega višjega Jaza presega naše predstave. Zavest našega višjega Jaza je zaves Mojstra Modrosti. O tem je vredno razmisliti.

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.