pajacEzoterično zdravljenje je javnosti dokaj neznano oziroma se ta pristop k zdravljenju šele uveljavlja. Je način zdravljenja človekovih energijskih teles in pravilnega porazdeljevanja prane oziroma vitalne energije po telesu, kar človeku zagotavlja zdravje.

Ezoterično zdravljenje temelji na dveh različnih tehnikah oziroma dveh temeljnih pristopih, ki jima pravimo sevalno in magnetično zdravljenje. Sevalni pristop se posveča predvsem harmonizaciji energij človekovih energijskih teles in njihovemu prežemanju z energijo duše. Pri magnetičnem pristopu pa zdravilec dela predvsem s silami centrov in porazdeljevanjem prane skozi njih in po telesih. Vse sodobne zdravilske tehnike lahko uvrstimo pod enega od teh dveh pristopov ali pa so kombinacija obeh.

Sevalno zdravljenje

Za zdravilce začetnike je najprimernejši sevalni pristop, ki ga bomo izvajali tudi pri skupinskem zdravljenju. Pri izvajanju sevalne tehnike se za zdravljenje uporablja energijo duše. Zdravilec se poveže s svojo dušo in se kot duša poveže z dušo pacienta. Nato okrepi energijo pacientove duše tako, da ta lažje prežame pacientova telesa in jih zdravi. Vzporedno s tem zdravilec uporabi svoja energijska telesa, ki jih prežame z energijo duše in s tem vpliva na pacientova energijska telesa. Če tehniko sevalnega zdravljenja zdravilec izvaja individualno, mora biti sposoben držati dvojno osredotočenost. Vzdrževati mora stik s svojo dušo in sevati energijo svojih energijskih teles preko ažna centra. Pri skupinskem zdravljenju pa je sevalna tehnika prilagojena začetnikom in z nekaj vaje ni težka.

B7B pomo na daljavo

Tveganja pri sevalni tehniki praktično ni, saj za porazdeljevanje energije skrbita pacientova in zdravilčeva duša. Edino, kar mora zdravilec paziti pri individualnem zdravljenju, je to, da energije svojih teles ne pošilja preveč silovito v pacientova energijska telesa, ker lahko pride do pretirane stimulacije. Temu tveganju se pri skupinskem zdravljenju povsem izognemo. Delovali bomo namreč kot skupina in tudi paciente bomo zdravili skupinsko, ne individualno. Energija, ki jo, kot zdravilska skupina pošiljamo skupini pacientov, tako zakroži in se porazdeli brez tveganja, da bi lahko prišlo do pretirane stimulacije.

Vsekakor pa pri sevalnem zdravljenju glede pošiljanja energije velja pravilo, manj je več. Pri izvajanju sevalne tehnike zdravljenja se mora zdravilec držati tega, da se pri pošiljanju energije iz ažna centra osredotoča na usmerjanje toka energije do pacientov in ne na moč tega toka. (Praksa 4: Izvajanje sevalnega zdravljenja, točka 18.)

Pretirana želja po uspehu

Pri zdravljenju se je modro držati plemenite srednje poti. Še zlasti to velja za močno željo zdravilca, da bi pacient premagal neko konkretno bolezen. Če je ta želja prisotna, se v proces zdravljenja vmeša čustvena energija, ki lahko zmoti ali pa celo onemogoči dotok zdravilne energije duše. Zato je zelo pomembno, da se zdravilci pred postopkom zdravljenja umirimo in se znebimo vseh pričakovanj glede učinka zdravljenja. Na ta način bomo poskrbeli za čist kanal prenosa energije duše in dosegli optimalne rezultate.

B2 vesak

V začetnih korakih na zdravilski poti moramo zdravilci zaupati močem in inteligenci duše, saj dosti več kot to sami nismo zmožni. Preprosto moramo verjeti v dobrodejne rezultate zdravljenja pri pacientih. V podrobnosti, kako se bo zdravljenje odvijalo in na kakšen način se bo odražalo v njihovem zdravstvenem ali psihološkem stanju, pa se ne spuščamo. Poglabljanje v vzroke bolezni in karmično diagnostiko zahteva izkušenega zdravilca z veliko znanja in izkušenj. Skupinsko zdravljenje predstavlja prvo stopničko v učenju umetnosti zdravljenja.

Delo s centri

Centri v človekovih energijskih telesih predstavljajo osrednja energijska vozlišča, preko katerih se izraža človekova zavest. Pri delu z njimi je treba upoštevati ogromno dejavnikov, od človekove stopnje razvoja, njegove karme, žarkov in doseženega stika z dušo, pa do njegovih skupinskih povezav in življenjskega smotra. Delo s centri je zato zelo zahtevno, saj lahko z napačnim zdravljenjem zdravilec naredi več škode kot koristi.

Pri skupinskem zdravljenju se s centri pacientov ne bomo ukvarjali. Delali bomo z energijo duše in preko skupinskih energijskih polj. Na ta način bo nadzor nad porazdeljevanjem energije izvrševala duša, ki ima celovit pregled nad človekovimi potrebami in poskrbi, da zdravilna energija teče tja, kamor mora.

Zdravilci pa bomo v postopku zdravljenja uporabljali svoje tri glavne centre, in sicer:

 • Temenski center
 • Srčni center
 • Ažna center

E28 povezave srca in glave

S povezovanjem omenjenih centrov bomo oblikovali trikotnik energije, po katerem bo zakrožila energija duše in prežela vsa naša energijska telesa. Namen oblikovanja tega trikotnika je trojen:

 1. Energija zakroži po trikotniku, in ker kroži, ne zastaja in se ne kopiči. S tem se izognemo, da bi višje energijsko stanje, v kakršnem bomo tekom zdravljenja, preobremenilo kateregakoli od naših centrov.
 2. Preko trikotnika pride do močnega dotoka energije duše. Zdravilci bomo na ta način tri glavne centre preželi z energijo duše:
 • Temenski center, ki je sedež zavesti. Z vsakim zdravljenjem bomo tako nekoliko okrepili stik z dušo in razširili svojo zavest.
 • Srčni center, ki je sedež vitalnosti. Z okrepljenim dotokom dušne energije bomo poskrbeli za povečano vitalnost celotnega telesa. Zdravilci se bomo med skupinskim zdravljenjem zdravili tudi sami.
 • Ažna center, ki je sedež energij integrirane osebnosti. Z dotokom energije duše bo osebnostni izraz zdravilcev postajal vse bolj usklajen in uglašen z dušo.
 1. Znotraj svojega energijskega sistema bomo oblikovali sevalno polje, ki bo preželo vsa naša energijska telesa. Tako sami postajamo vir energije, ki jo sevamo skupini pacientov in v svoje okolje. S sevalno tehniko zdravilci dobesedno postanemo svetilniki.

B43B zdravilci

Skupinsko delo

Kot že samo ime pove, je pri skupinskem zdravljenju ključno povezovanje v skupino. Na ta način smo zmožni delovati bistveno učinkoviteje kot individualno, obenem pa je skupinsko delo tudi najbolj varno.

Vse energije v vesolju krožijo. Potujejo po sistemih trikotnikov in trikotnik, kot vemo, predstavlja najkrajšo možno pot za sklenitev kroga. Tudi celoten proces skupinskega zdravljenja temelji na oblikovanju trikotnikov:

 • Trikotnik med zdravilcem, dušo in skupinsko dušo. S tem trikotnikom se vzpostavi zdravilno polje energije.
 • Trikotnik med dušo pacientov, skupinsko dušo in dušo zdravilcev. S tem trikotnikom se zdravilna energija usmeri na skupino pacientov.
 • Trikotnik, ki ga ustvari zdravilec med temenskim, srčnim in ažna centrom. S tem trikotnikom zdravilec svoja telesa prepoji z energijo duše. Iz ažna centra jo nato usmeri na skupino pacientov in s tem okrepi zdravilno delovanje.

Na podlagi omenjenih trikotnikov se vzpostavi krogotok energije med zdravilci, skupinsko dušo in pacienti. Kroženje energije pa preprečuje, da bi kjerkoli lahko prišlo do njenega zastajanja in pretiranega energiziranja. S tem pa je tako zdravilcem kot pacientom zagotovljena varnost in vzpostavljena zaščita pred neželenimi učinki.

C34 sklop energij

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.