Meditacija in Beseda

Na ravni sistema smo si sliko tega že ustvarili. V nadaljevanju pa bomo te zamisli in vlogo Besede povezali z meditacijo. V meditaciji si človek prizadeva:

  1. Da prenese abstraktne ideje in utrinke intuicije navzdol na konkretne nivoje mentalne ravni ter jih izoblikuje v misli. Temu bi lahko rekli meditacija s semenom.
  2. Da se uravna z Egom in ustvari vakuum med fizičnimi možgani in Egom, s čimer lahko pride do božanskega izliva in posledičnega razpada oblik ter temu sledeče To bi lahko imenovali meditacija brez semena.

Na določeni stopnji razvoja se obe obliki meditacije zlijeta, seme odpade in nato se ustvari vakuum, ne toliko med višjimi in nižjimi vozili kot med njimi ter intuicijsko ravnjo oziroma ravnjo harmonije.

Pisma meditacija in om 2

Tako kot Logos je tudi človek sposoben, da z zvenenjem Svete Besede v meditaciji (če jo zveni pravilno) deluje ustvarjalno kot tudi destruktivno. To je mikrokozmična odslikava kozmičnega procesa. Človek privlači k svojim telesom finejšo materijo in iz njih odstranjuje tisto, bolj grobo. Gradi miselne oblike, ki k sebi privlačijo finejšo materijo in odbijajo to, kar ima nižjo vibracijo. Ko bo uspel pravilno zveneti Besedo, bo samodejno prišlo do uravnave, ustvaril pa se bo tudi potreben vakuum, ki bo poskrbel za dotok od zgoraj. Vse to so možni učinki pravilne intonacije Besede in vsaka meditacija naj bi izboljšala človekovo uravnanost, razpršila nekaj materije nizke vibracije v enem izmed njegovih teles ter povečala pretočnost kanala in tako poskrbela za vozilo, ki bo dovzetnejše za osvetljevanje z višjih nivojev.

Pisma meditacija in om 2

Dokler človek ne usvoji pravilnega zvenenja, pa je na njegovo srečo učinek uporabe Besede zelo majhen. S proučevanjem sedmih velikih Dahov in njihovega učinka na vsaki ravni se lahko človek dokaj dobro seznani s tem, kaj se mora zgoditi na različnih podravneh vsake ravni, zlasti v povezavi s svojim lastnim razvojem. S proučevanjem temeljnega tona Sončnega sistema (ki se je stabiliziral v prvem Sistemu) lahko odkrijemo marsikaj o uporabi Besede na fizični ravni. Razmislite o tem namigu. V prizadevanju, da bi odkril noto tega sončnega sistema, noto ljubezni in modrosti, bo študent vzpostavil potrebno povezavo med čustveno ravnjo oziroma ravnjo hrepenenja in med intuicijsko ravnjo ter tako odkril skrivnost čustvene ravni. S proučevanjem Besede na mentalnih nivojih in njenega učinka pri izgrajevanju oblike bo odkril ključ do postavitve Salomonovega templja in razvil sposobnosti kavzalnega telesa ter sčasoma dosegel osvoboditev izpod treh svetov.

Pisma meditacija in om 2

Neoziraje na to pa naj si študent zapomni, da mora najprej odkriti svojo osebnostno noto, potem egoično, šele nato se bo lahko dotaknil monadnega akorda. Ko mu bo to uspelo, bo on sam zazvenel svojo lastno trojno Besedo in postal bo inteligentni ustvarjalec, navdahnjen z ljubeznijo. S tem bo dosegel cilj.

Pisma o okultni meditaciji, str.: 52-53

 

 

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.