Kdo so Mojstri?

Pisma kdo so mojstri 2

Morda bo prišlo prav, da na začetku naše teme o navezovanju stika z Mojstri s pomočjo meditacije omenimo nekaj temeljnih dejstev o Mojstrih in Njihovi razvojni stopnji. To bo naša prva točka. Na ta način bodo bralci teh pisem dobili neko predstavo o Njihovem statusu, Njihovem vsestranskem razvoju in Njihovih metodah delovanja. Odveč je dodati, da v bistvu ne bomo povedali nič novega. Zadeve, ki so nam najbliže in so nam najbolj znane, se pogosto spregledajo, predstave o njih pa so izrazito nejasne.

  • Mojster Modrosti je Tisti, ki je prešel peto iniciacijo. To dejansko pomeni, da je Svojo zavest razširil do te mere, da vključuje tudi peto oziroma duhovno kraljestvo. Prešel je skozi štiri nižja kraljestva – mineralno, rastlinsko, živalsko in človeško – ter je z meditacijo in služenjem tako razširil Svoje središče zavesti, da ta vključuje tudi raven duha.
  • Mojster Modrosti je Tisti, ki je uspešno prenesel polarizacijo iz treh atomov osebnostnega življenja – ki so del kavzalnega telesa – v tri atome Duhovne Triade. Zavestno je duh-intuicija-abstraktni um oziroma atma-budi-manas, in to ne zgolj poten­cialno, temveč s polno operativno močjo, uresničeno skozi izkustvo. Kot smo že omenili, je to uresničil s procesom meditacije.
  • Mojster Modrosti je Tisti, ki ni našel le akorda Ega, temveč celoten akord Monade ter je zato zmožen po svoji volji uprav­ljati z vsemi toni, od najnižjega do monadnega. To okultno pomeni, da je razvil ustvarjalno sposobnost in je zmožen na podlagi poznavanja tona posamezne ravni graditi na vsaki izmed njih. Te moči – najprej, da pride do odkritja tonov monadnega akorda in nato do uporabe teh tonov pri ustvarjalni izgradnji – se prvič zave z okultno meditacijo, uravnovesi pa jo z ljubečim služenjem.
  • Mojster Modrosti je Tisti, ki izvaja zakon v treh svetovih in je zmožen obvladovati vse, kar se razvija na teh ravneh. Z izvajanjem meditacije spoznava zakone uma in širi obseg uporabe zakonov uma, dokler ne zaobjame zakonov Univerzalnega Uma, kot se izražajo v nižji manifestaciji. Mojstrstvo nad Zakoni Uma doseže z meditacijo. Koristi jih v svojem življenju služenja, kar je logična posledica resničnega znanja.
  • Mojster Modrosti je Tisti, ki je prešel iz Dvorane Učenja v Dvorano Modrosti. Absolviral je njenih pet stopenj ter transmutiral nižji um v čisti in nepotvorjeni um, transmutiral je hrepenenje v intuicijo in presvetlil Svojo zavest s svetlobo čistega Duha. To mu lahko uspe le z disciplino pri meditiranju.
  • Mojster Modrosti je Tisti, ki se je s pomočjo petih čutov pridobljenim znanjem naučil, da obstaja sinteza in je teh pet čutov zlil v dva sintezna, kar pomeni, da je dosegel točko uresničitve v sončnem sistemu. Z meditacijo prilagodi svoj občutek za geometrično sorazmerje, jasno izoblikuje svoj čut za prave vrednote ter s prilagajanjem in prepoznavanjem razprši iluzijo in spozna resničnost. Z meditativno prakso in skoznjo razvito notranjo osredotočenostjo prebudi zavedanje glede vrednosti in resnične uporabnosti oblike. Tako stopi v stik z resničnostjo in ga trije svetovi ne morejo več zavesti oziroma omrežiti.
  • Mojster Modrosti je Tisti, ki pozna pomen zavesti, življenja in duha. Odprta mu je – po liniji najmanjšega odpora – neposredna pot do »naročja Njegovega Očeta v Nebesih«. S pomočjo meditacije odkrije linijo najmanjšega odpora, neposredno pot.
  • Mojster Modrosti je Tisti, ki je iz petih postal troje in iz treh dva. Postal je peterokraka zvezda in ko doseže to točko, lahko uzre, kako ta zvezda zasije nad Prvim Iniciatorjem in jo prepozna v Tistih, ki so na enaki razvojni stopnji kot On. S tem, ko jo je uporabil za temeljni kamen, na katerem je zgradil Salomonov Tempelj, je (v okultnem smislu) posvetil Četverico. Prerasel je tudi ta Tempelj in spoznal, da mu predstavlja omejitev. Umaknil se je iz njegovih omejujočih okvirov in vstopil v Pri tem se je vseskozi držal okultne metode, kar pomeni, da je vsak korak storil s polnim zavedanjem in razumevanjem. Spoznal je pomen vsake omejujoče oblike; nato jo je obvladal in pričel na ravni, kjer se ta oblika nahaja, izvajati zakon. Nato je prerasel obliko in jo odvrgel ter zamenjal za druge in višje oblike. Njegovo napredovanje je vedno potekalo z žrtvovanjem in smrtjo oblike. Vsaka se je izkazala za omejujočo; vedno jo je bilo treba žrtvovati in vedno je morala umreti, da bi lahko življenje v njej švignilo naprej in še više. Pot vstajenja zahteva križanje in smrt ter vodi nato do Gore, kjer lahko pride do Vnebovzetja. Z meditacijo se zavemo in spoznamo pomen življenja ter omejitve oblike, z znanjem in služenjem pa lahko življenje osvobodimo vsega, kar omejuje in ovira.
  • Mojster Modrosti je Tisti, ki se je odločil ostati na planetu in pomagati soljudem .......... Vsi, ki dosežejo peto iniciacijo, so Mojstri Modrosti, vendar pa vsi ne ostanejo in ne delajo kot služilci rasi. Posvetijo se drugim enako ali bolj pomembnim nalogam. Za splošno javnost je pomembno zavedanje, da so se Mojstri odločili ostati in Se omejiti z namenom pomagati ljudem, ki si prizadevajo napredovati na razvojnem valu. Veliki je Svoj cilj dosegel z meditacijo, z meditacijo oziroma upravljanjem z miselno materijo in z delom na mentalnih telesih rase pa se izvaja spodbujanje evolucijskega razvoja (in to zaenkrat razumejo le redki).
  • Mojster Modrosti je Tisti, ki je prejel prvo iniciacijo, ta pa Ga poveže z velikim Bratstvom na Siriju. Kot sem vam že povedal, postane Iniciant Prve Stopnje znotraj večje Lože. Dosegel je takšno razširitev zavesti, ki mu dovoljuje, da stopi v stik z mnogimi organizacijskimi strukturami sončnega sistema. Pred Njim se razprostrejo možnosti za nadaljnje širitve, ki Ga bodo sčasoma ponesle onstran sistemske zavesti v nekaj mnogo večjega in širšega. Začeti mora z učenjem osnov tiste kozmične meditacije, ki Mu bo dopuščala vstop v nam povsem nepredstavljivo Zavest.

Pisma o okultni meditaciji, str.: 233-236 (nadaljevanje v knjigi)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.