Strah pred smrtjo

Ezotericno zdravljenje smrt 2Na tem mestu se ne morem ukvarjati s tem splošnim problemom, lahko vas le opozorim nanj. Rešili ga bomo, ko nam bo uspelo ­premagati strah pred smrtjo in bo človeštvo spoznalo pomen časa in ciklov. Ko bo možno priti do pravilnih astroloških ugotovitev in bo človek poznal čas svojega odhoda z zunanje ravni ter obvladal tehniko »umika« in načine, kako zavestno izstopiti iz ječe telesa, bo vse skupaj postalo bolj enostavno. Vendar pa bo treba pred tem raziskati še marsikaj. Dejstvo, da se ljudje zavedajo problema in so njihova razmišljanja in proučevanja dovolj zrela, nam potrjuje, da je – tako karmično kot z vidika človeške evolucije – napočil čas za raziskovanje eteričnega telesa, proučevanje žarkov, ki ga pogojujejo in ki vladajo njegovi pojavnosti v prostoru ter za študij astrologije, ki vlada njegovi pojavnosti v času.

- Ezoterično zdravljenje, str.279

 

Ezotericno zdravljenje smrt 2Na srečo človeštva je nasprotnik bolezni že življenje samo, vpliv oblikovnega življenja na človekovo mišljenje pa mu poraja strah pred smrtjo. To je dobro, saj samoohranitveni nagon in nagnjenje k ohranjanju celovitosti oblike, skupaj z nagonom po ohranjanju vrste, predstavljajo enega ključnih principov, vtkanih v materijo, ki je ena naših največjih, od Boga danih sposobnosti, in to bo tako tudi ostalo. Vendar pa se mora človeštvo sčasoma naučiti preseči svoja nagonska nagnjenja in k smrti pristopiti kot k organiziranemu procesu osvobajanja, namenjenemu ohranjevanju sile, s pomočjo katerega lahko duša pride do boljšega izraznega orodja v pojavnosti. Človeštvo kot celota še ni zrelo za takšno svobodo delovanja. Učenci in aspiranti po svetu pa bi se sedaj že morali pričeti seznanjati s temi novimi principi bivanja. Samoohranitveni nagon vlada tako dolgo odnosu duha in materije, življenja in oblike, dokler želi Bog še ostati utelešen znotraj Svojega pojavnega telesa – planeta ali sončnega sistema. S temi besedami sem podal namig o enem izmed osnovnih vzrokov bolezni ter nenehnemu boju med ujetim duhom in obliko, ki je njegova ječa. V ozadju tega boja je vrojena kvaliteta, ki se izraža kot nagon po preživetju in samoohranitveni nagon – tako oblike kot tudi vrste.

- Ezoterično zdravljenje, str.14

 

Ezotericno zdravljenje smrt 2S pretiranim poudarjanjem pomembnosti oblikovnega življenja, z vsesplošnim strahom pred smrtjo – tistega velikega prehoda, skozi katerega gremo prav vsi – ter z negotovostjo o dejstvu nesmrtnosti in našo močno navezanostjo na obliko zaustavljamo naravne procese in držimo življenje, ki stremi po svobodi, ukleščeno v oblike, ki so dokaj neprimerne za izpolnjevanje namena duše. Ne razumite me napak. S tem ne mislim, da bi lahko bil samomor nekaj zaželenega. Trdim in to poudarjam, da pride pogosto do oviranja nemotenega delovanja Zakona Karme, če vzdržujemo pri življenju tiste oblike, ki bi jih bilo potrebno zavreči, ker ne služijo nobenemu koristnemu namenu. V večini primerov podaljševanje življenja vsili skupina, povezana z umirajočim, ne pa on sam – običajno nezavesten invalid, stara oseba, katere odzivni aparat je nepopoln, ali pa nenormalno razvit dojenček. V takšnih primerih je očitno razvidno, da gre za poseganje v delovanje Zakona Karme.

- Ezoterično zdravljenje, str. 351

 

Ezotericno zdravljenje smrt 2Povedano nam je bilo, da se mora duša vrniti k tistemu, ki jo je ustvaril. Ljudje pa so doslej obravnavali smrt kot prisilno, osovraženo in strah vzbujajočo povrnitev, kar jih žene v ohranjanje zdravega fizičnega telesa in pretirano poudarjanje njegove pomembnosti, podaljševanje svojega bivanja na Zemlji pa imajo v svojem življenju za nekaj najpomembnejšega. V naslednjem ciklu je treba odpraviti te napačne vzorce; spoznati moramo, da je smrt popolnoma naraven proces – tako naraven kot rojstvo, ki pa ne povzroča toliko strahu in bolečine. Moj komentar je preroške narave in ga morate tako tudi razumeti.

- Ezoterično zdravljenje, str. 390

 

Ezotericno zdravljenje smrt 2S teološkim razglabljanjem vas nimam namena obremenjevati. Želim le poudariti, da se mora sedanji strah pred smrtjo umakniti inteligentnemu razumevanju resničnosti in da je v naša razmišljanja treba vnesti zamisel o nepretrganosti bivanja, ki bo odpravila strah ter izpostavila idejo o enem življenju in enem zavestnem Bitju, čigar izkustvo poteka skozi mnogo teles.

- Ezoterično zdravljenje, str. 394

 

Ezotericno zdravljenje smrt 2Strah pred smrtjo temelji na:

  • strahu pred trpljenjem, ki spremlja potek umiranja;
  • grozi pred neznanim in nedoločljivim;
  • dvomu o dejanski nesmrtnosti;
  • bolečini, ker zapuščamo ljubljene oziroma ti zapuščajo nas;
  • starodavnih odzivih na pretekle brutalne smrti, ki ležijo globoko v zavesti;
  • oklepanju življenja v obliki, saj se v veliki meri še vedno istovetimo z njo;
  • starih, napačnih naukih o Nebesih in Peklu, ki različnim ljudem vzbujata enako nelagodje.

- Ezoterično zdravljenje, str. 242

 

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.