Djwhal Khul

Djwal Khul je po teozofskem izročilu eden od Mojstrov Modrosti. Poleg Mojstra Morje, in Koot Hoomija je eden najzaslužnejših za predajanje znanja brezčasne modrosti. Je eden redkih Mojstrov, ki so javno razkrili svoje ime (čeravno je to zgolj eno Njegovih imen) in aktivnosti. Izvor njegovega imena je nejasen. Beseda »Khul« sicer v Tibetanščini pomeni »regijo, upravno območje itd.«, vendar pa se zdi, da ime ni tibetanskega porekla. »Djwhal« morda predstavlja sanskrtsko Jwala, ki pomeni »svetlobo, plamen ali presvetljenje«, med tem ko bi »Khul« lahko izhajal iz besede »kula«, ki pomeni »skupino, družino ali skupnost«. To so zgolj ugibanja.

Koot HumiMorya

Na prehodu 18. stoletje v 19. stoletje je sodeloval z Heleno Petrovno Blavatsky pri pisanju njenega monumentalnega dela Skrivni nauk.

HPB

V dvajsetih letih 19. stoletja je pričel sodelovati Z Alice A. Bailey. Skupaj sta napisala enaindvajset knjig, namenjenih pripravi človeštva na vstop v Novo dobo in prebujanje Kristusovega principa oziroma duše. Obsežna zbirka je nadaljevanje Teozofske tradicije, ki jo je začrtala Helena P. Blavatsky. Po Djwhal Khulovih besedah predstavlja psihološki ključ do brezčasne modrosti.

Praktično vse, kar je javno znanega o Djwhal Khulu izhaja iz dveh odlomkov, enega objavljenega v knjigi Iniciacija pri človeku in v sončnem sistemu: drugega pa iz uvodne predstavitve, priložene vsaki knjigi, kjer se predstavi pod psevdonimom »Tibetanec«.

New Picture 1

Mojster Djwhal Khul, pogosto omenjen kot mojster D. K., je naslednji adept, ki pripada drugem Žarku, Žarku Ljubezni-Modrosti. Med adepti je zadnji, ki je prejel peto iniciacijo, in sicer leta 1875, zato še vedno uporablja to isto telo, v katerem je prejel svojo zadnjo iniciacijo, medtem ko je večina ostalih mojstrov peto iniciacijo prejela v enem iz med preteklih utelešenj. Po rodu je Tibetanec, njegovo telo pa ni več tako mlado. Kot zelo predan svojemu mojstru K. H. biva v manjšem domovanju, nedaleč od večjega Mojstrovega, prijel pa se ga je tudi vzdevek »Glasnik Mojstrov«, in sicer zaradi volje do služenja ter pripravljenosti, lotiti se vsega, kar je pač nujno opraviti. Je zelo učen, o Žarkih in Planetarnih Hierarhijah znotraj sončnega sistema ve največ od Mojstrov.

Sodeluje z zdravilci, skrivno pa tudi z vsemi, ki si prizadevajo spoznati resnico v svetovnih laboratorijih. Prav tako sodeluje s tistimi, ki zdravijo in lajšajo trpljenje sveta, pa tudi s svetovnimi človekoljubnimi gibanji, denimo Rdečim križem. Tudi učence drugih Mojstrov uči določenega znanja, in tako zadnjih deset let občasno prevzame del učencev Mojstrov M. in K. H., ter jima s tem lajša delo. Precej se posveča tudi posameznim skupinam eteričnih dev, ki so zdravilne deve, tako da skupaj z njimi zdravi posamezne človeške fizične bolezni. Narekoval je tudi večji del pomembne knjige »Tajni nauk«, ob tem pa avtorici H. P. Blavatsky nazorno opisal in posredoval večino tam zajetih podatkov.

            Iniciacija pri človeku in v sončnem sistemu, str. 42-43

Drugi odlomek je iz uvodne predstavitve, priložene vsaki knjigi, kjer se predstavi pod psevdonimom »Tibetanec«:

Dharamsala

Naj bo dovolj, če povem, da sem tibetanski učenec določene stopnje, kar pa ne pove prav veliko, saj smo učenci vsi, od preprostega aspiranta do Kristusa samega in še višje. Živim v fizičnem telesu, kot vsi drugi ljudje, na obronkih Tibeta, kjer občasno in kadar mi to dopuščajo druge obveznosti (z eksoteričnega stališča), vodim veliko skupino tibetanskih lam. To dejstvo je botrovalo poročanju, da sem predstojnik te lamaserije. Moji sodelavci pri dejavnostih Hierarhije (v katere so vključeni vsi pravi učenci) me poznajo tudi pod drugim imenom in v drugačni vlogi. A. A. B. ve, kdo sem in me pozna še pod enim izmed mojih imen.

Sem vaš brat, ki sem že nekaj dlje na Poti kot povprečen študent, kar pomeni, da tudi nosim večjo mero odgovornosti. V primerjavi z aspirantom, ki prebira te besede, sem eden tistih, ki si je izbojeval nekaj več svetlobe in moram zato služiti kot njen prevodnik, neglede na ceno. Nisem še tako star, da bi med učitelji veljal za starešino, vendar pa nisem mlad in tudi ne neizkušen. Že vrsto let je moja naloga predstavitev in širjenje znanja o Večni Modrosti, kjerkoli najdem za to dovzetne ljudi. Kadar se le pokaže priložnost, skušam pomagati Mojstroma M. in K. H., saj imamo dolgo zgodovino skupnih prizadevanj. S tem sem o sebi povedal precej, vsekakor pa ne toliko, da bi vas to napeljalo k tisti slepi pokorščini in predanosti, ki ju čustveno naravnani aspiranti gojijo do svojih Gurujev in Mojstrov, s katerimi še niso zmožni navezati stika. Navezovanje stika pa tudi ni možno preden se čustvena predanost ne preobrazi v nesebično služenje človeštvu – ne pa Mojstru.

Ni mišljeno, da bi slepo sprejemali vse, kar je zapisanega v mojih knjigah. Lahko da prinašajo resnico, morda so pravilne in uporabne, morda pa tudi ne. Sami boste morali s pravilnim ravnanjem in z urjenjem svoje intuicije presoditi, kaj je res. Niti jaz niti A. A. B. si niti najmanj ne prizadevava, da bi jih sprejeli kot od mojstrov navdahnjeno literaturo ali da bi kdo o njih govoril (s pridržanim dihom) kot o delu enega izmed Mojstrov. Če se vam zdi njihovo sporočilo smiselno nadaljevanje vsega tistega, kar prinaša skupno svetovno duhovno izročilo, in če lahko ob njih svoje upanje in voljo do služenja z ravni čustev povzdignete na raven uma (raven, na kateri je moč najti Mojstre), potem bodo dosegle svoj namen. Predani nauk naj se sprejme le, če se bo skladal s spoznanji razsvetljenega uma delavca v svetu in mu bo tako narekovala njegova intuicija, sicer pa ne. Če bodo trditve sčasoma doživele potrditev, ali pa če se bodo za pravilne izkazale v luči zakona analogije, potem je z njimi vse v redu. V nasprotnem primeru pa jih nikar ne vzemite za resnične.

            Odlomek iz Tibetančeve izjave

Djwhal Khul je Mojster na drugem žarku Ljubezni-Modrosti, je iniciant šeste stopnje in napredni učenec Mojstra Koot Hoomija.

Iz njegovih del je razvidno, da je ena njegovih temeljnih nalog pozunanjenje Hierarhije in razširjanja znanja o duši in žarkih oziroma ezoterični psihologiji.

Tibet gore

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.