7 Žarkov

7 Zarkov 2

 

Predstavljajte si za trenutek, da je kozmos gigantska čudovita simfonija. Igra jo nešteto orkestrov, pod nevidno taktirko Velikega Dirigenta in Skladatelja, ki je Zvok sam. Vsak orkester igra svojo vlogo in tej simfoniji da nekaj svoje barve. Njeni zvoki prikličejo v bivanje čudovit svet galaksij, ozvezdij, osončij, planetov in njihovih prebivalcev. Vsaka stvaritev se pozibava v njenih zvokih in jim doda spet novo barvo. Znotraj orkestrov se izoblikujejo manjši orkestri in obogatijo zvok celote. Orkestri znotraj orkestrov, zvoki znotraj zvokov, vsi povezani v eno simfonijo. Simfonija je zgrajena z nešteto melodij, ki se prepletajo in dopolnjujejo. Mnoštvo kontrapunktov in harmonij, ki poskušajo v popolnosti odigrati note Kozmičnega Skladatelja. Osnovnih tonov, po katerih se ziblje, giblje in poplesava vse življenje, pa je 7. Od nežne melodije malih svetov, do veličastnih kozmičnih kompozicij ene Simfonije, vse odzvanjajo teh sedem osnovnih tonov, ki predstavljajo temelj celotnega kozmičnega plesa.

Kozmicna sinfonijaKozmicna simfonijaBrezčasna modrost govori o Ustvarjalnem Zvoku kot počelu vsega stvarstva in njegovemu gibalu. Šele nedavno, skozi Modre knjige, pa so nam Učitelji človeštva predali nov sveženj naukov, ki opisujejo temeljne diferenciacije Ustvarjalnega Zvoka kozmosa. Imenovali so jih 7 žarkov.

Z zgornjo prispodobo sem vam skušal ponazoriti razsežnosti 7 žarkov, ki predstavljajo informacijske evolucijske impulze celotnega kozmosa. Vse kar obstaja je kombinacija njihovega delovanja in vpliva. V Modrih knjigah, zlasti petih knjigah Razprave o 7 žarkih in v Razpravi o kozmičnem ognju, je njihov avtor, modrec, učitelj in Mojster Djwhal Khul, ta vidik stvarnosti poskusil približati našemu razumevanju in razširiti naše poglede na kozmos, na nas same in na naše okolje. Učenje o 7 žarkih čudovito potrjuje znani ezoterični aksiom »tako zgoraj, kot spodaj«. 7 žarkov namreč predstavlja principe, po katerih se univerzum razvija. So gibala njegovega razvoja in tihi vpliv v ozadju, ki celotno stvarstvo spodbuja k redu in širitvi zavesti.

 

Imena žarkov

 1. Prvi žarek volje in moči
 2. Drugi žarek ljubezni-modrosti
 3. Tretji žarek aktivne inteligence in prilagodljivosti
 4. Četrti žarek harmonije skozi konflikt
 5. Peti žarek konkretnega znanja in znanosti
 6. Šesti žarek predanosti in idealizma
 7. Sedmi žarek obrednosti in reda

 

Kozmični vidik 7 žarkov

Zarki kvaliteteModre knjige pojasnjujejo, da je vsaka oblika v vesolju nastala pod impulzom enega od 7 žarkov oziroma njihove kombinacije. To velja tako za vesolje, kot za osončja in planete. Med ustvarjeno obliko in žarkom se tako ustvari posebna resonanca. Ta oblika prične utelešati kvaliteto tistega žarka oziroma žarkov, ki so bili odgovorni za njen nastanek in oblikovanje. Tako je vse, kar se nahaja znotraj vplivnega območja te oblike pogojeno z njenim žarkom.

Naprimer, žarek, ki je bil odgovoren za nastanek našega sončnega sistema, odločilno zaznamuje kvaliteto oziroma zavestni izraz vsega znotraj sončnega sistem, vključno s planeti. Vsak planet znotraj našega osončja je ravno tako nastal pod vplivom enega od žarkov. Čeprav je žarek posameznega planeta lahko eden od sedmih, pa je vsak planet pogojen s krovno kvaliteto žarka sončnega sistema. Pravimo, da je žarek planeta podžarek žarka sončnega sistema. Na našem planetu, ki je v tem trenutku edini planet z življenjem na gosti fizični ravni bivanja (obstajajo tudi druge ravni), so vse pojavne oblike življenja pogojene tako z žarkom našega planeta, kot tudi z žarkom sončnega sistema. Hkrati pa na nas vplivajo tudi žarki drugih planetov in tudi drugi žarkovni vplivi v naši kozmični soseščini. Vsi ti vplivi predstavljajo kalejdoskop razvojnih energij, ki so razvojna gibala vsemu, kar se dogaja na našem planetu. S temi vplivi se ukvarja znanost ezoterična astrologija in je razložena v istoimenski knjigi.

 

7 žarkov pri človeku

Zarki clovek

7 žarkov pa se odraža tudi kot psihološki arhetip pri posameznem človeku. Vsak od nas je spletišče različnih žarkovnih danosti, ki se odražajo v našem značaju, odzivih, magnetizmu, odnosih, zanimanjih in življenjskem poslanstvu. Razumevanje in raziskovanje žarkov človeka je temelj nove znanosti žarkologije, ki predstavlja enega od stebrov ezoterične psihologije, druga dva sta kentrologija (znanost o energijskih centrih) in ezoterična astrologija (znanost o kozmičnih psiholoških vplivih). Vse te znanosti so sicer še v povojih, a s pogumnim, preudarnim, sistematičnim znanstvenim proučevanjem subjektivnih energij in vplivov bodo sčasoma dozorele in odprle nova obzorja raziskovanja narave posameznika in vloge človeštva znotraj širše slike evolucije.

Žarki človeka določajo na več ravneh zavesti. Na vsaki ravni ima poglaviten vpliv en žarek, kar pa ne pomeni, da drugi žarkovni vplivi niso prisotni. Običajno se ukvarjamo s petimi nivoji človekove zavesti in njihovimi žarki:

 1. Žarek duše
 2. Žarek osebnosti
 3. Žarek mentalnega energijskega telesa
 4. Žarek čutečega energijskega telesa
 5. Žarek eteričnega energijskega telesa in fizičnega energijskega telesa

Žarek duše je krovni žarek človeškega bitja in se iz inkarnacije v inkarnacijo ne spreminja. Žarek osebnosti se iz inkarnacije v inkarnacijo spreminja in je vedno podžarek žarka duše, kar pomeni, da je njegova nota obarvana z žarkom duše, intenzivnost te obarvanosti pa je odvisna od posameznikove razvojne stopnje in njegove odzivnosti na žarek duše. Žarka duše in osebnosti sta človekova najpomembnejša žarkovna vpliva. Prvi je osrednja nota celotne človekove inkarnacijske poti, ki lahko obsega tisoče inkarnacij, drugi pa je osrednja nota posamezne inkarnacije. Žarek osebnosti je običajno lažje prepoznaven v človekovem značaju od žarka duše.

DusaPreostali trije žarki določajo kvaliteto človekove mentalnosti, občutkovne narave in telesnih vitalnih energij. Žarek mentalnega energijskega telesa določa naše delovanje v mentalnem svetu, svetu misli; določa noto, kako tvorimo misli, kako jih povezujemo in urejamo, kako se na misli odzivamo in kako jih izražamo. Žarek čutečega energijskega telesa daje noto našim čustvenim odzivom, našemu čustvovanju, odnosu do naših želja in hrepenenj ter našemu oblikovanju mentalno-čustvenih vzorcev. Žarek eteričnega energijskega telesa daje noto naši telesni vitalnosti, obvladovanju telesa, vzdržljivosti in njegovi energijski organizaciji ter dovzetnosti za določene vrste energije.

Žarki vseh energijskih teles tvorijo medsebojno tesno prepleten in soodvisen sistem. So kot različno obarvane niti, ki skupaj tvorijo vzorec človekove kvalitete, značaja in odnosov. Ugotavljanje lastne žarkovne strukture ni enostavno. Če jo želite raziskati, si oglejte prispevke na spletni strani o kvalitetah posameznih žarkov, verjetno se boste v nekaterih tudi prepoznali. Poglobljeno se z človekovo žarkovno strukturo ukvarjata Ezoterična psihologija I in II.

 

Kaj nam pove proučevanje žarkov

Žarki predstavljajo niti, ki povezujejo celotno vesolje. Če se vrnem k prispodobi iz začetka, so kot glasbene vilice, ki jih Veliki Skladatelj uporablja za uglaševanje svojih orkestrov. Tako tudi človeštvo in zemeljsko stvarstvo rezonira na različne harmonije teh osnovnih sedmih tonov. S proučevanjem žarkov v bistvu spoznavamo ustvarjalno melodijo, ki je v ozadju vsakršne oblike in ji daje njeno kvaliteto. Ta melodija pretanjeno odzvanja v ozadju vsega, zato praktično ni področja, ki se ga žarkologija nebi dotikala in ga nebi bila zmožna obogatiti s svežimi spoznanji. V nadaljevanju si bomo ogledali nekatera možna področja proučevanja žarkov.

 

Proučevanje narave posameznika

Spoznavanje zarkovČlovek je vesolje v malem. Smo vozlišča številnih energij, ki se v vsakem posamezniku prepletajo na edinstven in zgolj njemu lasten način. Neglede na našo edinstvenost, pa v ozadju tega kar smo obstajajo vzorci, ki jih lahko spoznamo in s tem dobimo globok vpogled v skrite kotičke naše pod in nadzavesti.

Kaj pridobimo z raziskovanjem človekovih žarkov:

 1. Poznavanje samega sebe.
 2. Razkritje naših hib in potencialov.
 3. Ugotavljanje našega življenjskega razvojnega vzorca.
 4. Ugotavljanje lastne razvojne stopnje in nadaljnjih razvojnih korakov.
 5. Pravilne pristope k vzgoji in izobraževanju.
 6. Globlje razumevanje medosebnih odnosov.
 7. Harmonizacijo in zaokrožanje naših kvalitet.
 8. Bolj zavestno življenje in zbliževanje z Višjim Jazom oziroma dušo.
 9. Odkrivanje naše funkcije oziroma poslanstva znotraj večje celote.

 

Proučevanje odnosov in prisotnih ustvarjalnih energij

Človek je v slehernem trenutku podvržen vplivu številnih energij. Večine teh vplivov se ne zaveda. Odziva se slepo in zato pogosto neinteligentno. Smo kot male vejice v reki energij in sil, ki nas premetava sem ter tja. Eden od osrednjih namenov učenja o sedmih žarkih je, da se skoznje seznanimo z naravo te reke, v kateri se gibljemo in njenih skritih tokov, vrtincev in rokavov.

Proučevanje žarkov je dejansko proučevanje odnosov. Odnosov med posamezniki, odnosov med posameznikom in družbo, odnosov med skupinami, recimo narodi, odnosov med človeštvom in naravo, odnosov med človeštvom in višjimi inteligencami planeta, odnosov s planetarnimi ustvarjalnimi energijami, odnosov s kozmičnimi vplivi in še mnogih drugih. V ozadju vseh teh odnosov so žarki, ki nam ponujajo vpogled v njihovo kvaliteto in nam omogočajo, da v odnose vstopamo bolj zavestno, razsodno in inteligentno, s tem pa lahko iz njih potegnemo kar največ in se izognemo nepotrebnemu trenju in upiranju.

 

Žarkovni razvojni cikli

Prihod sedmega zarka 3Vstop sedmega zarka in izstop šestega žarkaRazvoj in življenje vedno potekata v odrejenih ciklih. Celotna zemeljska evolucija je pogojena s skrito dinamiko žarkovnih ciklov, ki s svojim vplivom skrbijo za razvoj zavesti človeštva. S svojim vplivom določajo naravo naše civilizacije in kvalitete, ki se vtiskujejo v našo zavest. Žarkologija uči, da je aktivnost žarkov ciklična. Vsak žarek ima svoj odrejeni interval, ko je aktiven, po tem obdobju pa se umakne in nato sčasoma zopet preide v aktivnost. V vsakem obdobju je aktivnih 5 žarkov, eden od teh pa to obdobje odločilno zaznamuje. Tako danes prehajamo iz obdobja vpliva 6. žarka v obdobje 7. žarka, s čimer se spreminja nota celotnega planetarnega življenja, s tem pa poudarki energij, ki so gonilo planetarnega razvoja.

Številne spremembe v zadnjem stoletju, zlasti nagel razvoj človeštva in vnašanje novih kvalitet v civilizacijski izraz človeštva, je v veliki meri posledica tega in drugih žarkovnih vplivov. Živimo v izjemno pomembnem času velikih sprememb in konfliktov med ustaljenimi starimi vzorci in novimi energijami, ki se morajo uveljaviti.

Z razumevanjem kvalitete in dinamike vstopanja in izstopanja žarkov, žarkovnih razvojnih ciklov, dolgih in kratkih, ter zodiakalnih ciklov, ki so ravno tako žarkovni cikli, bomo zmožni bolj inteligentne plovbe po reki razvoja in lažjega prehoda čez brzice, s čimer bi lahko opisali sedanje burno in intenzivno obdobje uveljavljanja nove razvojne note 7. žarka in 5. žarka vodnarjeve dobe v katero vstopamo. Ne bo se nam potrebno razbijati na skalah kristaliziranih in omejujočih miselnih oblik in vzorcev; z zavedanjem ustvarjalnih žarkovnih energij v ozadju bomo lahko postali zavestni soustvarjalci z božanskimi razvojnimi impulzi. To je potencial znanosti o žarkih.

 

Več o sedmih žarkih si lahko preberete v naslednjih knjigah:

Ezoterina psihologija I

Ezoterična psihologija 1

439 strani
Mehka vezava
 
29 €

Astrologija Cover srednja

Ezoterična astrologija

631 strani
Mehka vezava
 
35 €

Ezotericno zdravljenje vezava Final2

Ezoterično zdravljenje

631 strani
Mehka vezava
 
48 €

Zavedam se in soglašam, da spletna stran www.modre-knjige.si uporablja piškotke.